بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟

بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است یا بیمه اختیاری ؟

 بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری دو نوع از بیمه هایی هستند که زیر مجموعه بیمه های خویش فرما می باشند و هر کدام شرایط خاص خود را دارند و تقریبا هیچ پیش نیازی ندارند . در بیمه های اختیاری شما به یک ماه سابقه بیمه برای شروع این بیمه نیاز دارید اما بیمه های حرف و مشاغل آزاد این ۱ ماه را نیز نیاز ندارند . در بیمه های حرف و مشاغل آزاد باید شغل مشخص و تقریبا متکی به خودی داشته باشید هر چند معمولا با یک خود اظهاری می توان آن را حل کرد

۲-از نظر نوع بیمه های حرف و مشاغل آزاد، این بیمه به سه نوع تقسیم می گردد : ۱۲ درصد ، ۱۴ درصد و ۱۸ درصد . به نرخ سال ۱۳۹۶ در بیمه  ۱۲ درصد شما ۱۱۵ هزار تومان ، در بیمه ۱۴ درصد شما ۱۳۴ هزار تومان و در بیمه ۱۸ درصد ۱۷۲ هزار تومان می پردازید . اما در بیمه اختیاری باید ۲۴۹ هزار تومان بپردازید . پس از نظر مبلغی در بیمه اختیاری باید مبلغ بیشتری بپردازید. اما یک نکته را فراموش نکنید. در بیمه حرف و مشاغل آزاد برای خودتان و هر عضو خانواده تان که بخواهند دفترچه درمانی داشته باشند (که قطعا می خواهند) باید نفری ۳۲ هزار تومان بپردازید در حالیکه در بیمه اختیاری نیاز به پرداخت این پول نیست. پس اگر تعداد اعضای خانواده زیاد باشد مبلغ دفترچه درمانی نیز مبلغ زیادی می شود و باید با مبالغ قبلی جمع گردد.۳-شاید بپرسید تفاوت بیمه ۱۲ درصد ، ۱۴ درصد و ۱۸ درصد در چیست ؟ در بیمه ۱۲ درصد شما باید تا زمان بازنشستگی حق بیمه بپردازید و اگر خدای نکرده قبل از آن فوت کنید هیچ مستمری به خانواده تان تعلق نمی گیرد . در بیمه ۱۴ درصد شما اگر قبل از بازنشستگی فوت هم کنید به خانواده تان مستمری تعلق می گیرد و در بیمه ۱۸ درصد اگر قبل از بازنشستگی فوت کنید یا از کارافتاده شوید به شما مستمری تعلق می گیرد . بیمه اختیاری تمام مزایای بیمه ۱۸ درصد دارد یعنی بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی را شامل می گردد .

۴- یک فرق دیگر نیز بین بیمه های حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری وجود دارد . اگر بخواهید از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده کنید در بیمه های اختیاری شما مبلغی نمی پردازید درحالیکه در بیمه های حرف و مشاغل آزاد باید برای درمانهای بستری ۱۰ درصد و برای درمان های سرپایی ۳۰ درصد کل مبلغ را به عنوان فرانشیز بپردازید. ممکن است این مبلغ به خصوص برای درمانهای بستری زیاد باشد . بنابراین اگر از دفترچه درمانی و مراکز سازمان زیاد استفاده می کنید این مورد را نیز در نظر بگیرید.

۵- یکی دیگر از خدماتی که در بیمه اختیاری وجود دارد ولی در بیمه حرف و مشاغل وجود ندارد این است که شما می توانید از اروتز و پروتز اهدایی سازمان نیز بستگی به نیازتان در بیمه اختیاری استفاده کنید در حالیکه در بیمه های حرف و مشاغل آزاد چنین چیزی ندارید .

منبع: بیمه جو

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار