اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری – بخش دهم

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری – بخش دهم

«اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری »

? ماشاءالله شمس‌الواعظین (مدرس روزنامه‌ نگاری )

? اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشرروزنامه نگاری

تعهد اخلاقی نسبت به ارزش‌های عام انسانی، روزنامه‌نگار را به پرهیز از هر نوع توجیه، یا تحریک به جنگ‌های متجاوزانه و مسابقه تسلیحاتی به ویژه در مورد سلاح‌های هسته‌ای و به پرهیز از همه نوع و شکل‌های خشونت، نفرت یا تبعیض به ویژه نژادپرستی و آپارتاید، سرکوبگری رژیم‌های استبدادی، استعمار و استبداد نوین و همچنین به پرهیز از سایر مصائب بزرگ مضر به حال بشریت، نظیر فقر، جهل، سوءتغذیه و بیماری‌های واگیر جهانی، ملزم می‌کند.

با تعقیب چنین روحیه‌ای است که روزنامه‌نگار می‌تواند نقش سازنده و موثر خود را در امحا جهل و سوتفاهم میان مردم ایفا کند و اتباع یک کشور را در مورد نیازها و آمال دیگران شریک دیگران شریک کند و احترام به حقوق و شئون همه ملل، مردم و افراد را بدون لحاظ نژاد، زبان، ملیت، مذهب و باورهای فلسفی تضمین کند.

? نکته‌ها:

۱⃣ [طبق این اصل] یک روزنامه‌نگار موظف است در نسبت بین دین‌داری خودش و مذهبی‌گرایی و رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری ، اصول حرفه‌ای اخلاق حرفه‌ای را انتخاب کند چرا که در نهایت تعهد به این اصول منجر به حفظ این ارزش‌ها می‌شود.

۲⃣ در جامعه جهانی، فرقی ندارد که مکان زندگی یا ماموریت یک روزنامه‌نگار کجاست، مواضع و اصول یکسان است. یعنی به هر زبان، به هر نژاد و به هر رنگ که سخن می‌گویید، در جایگاه یک روزنامه‌نگار سخن واحدی دارید.

۳⃣ روزنامه‌نگار متناسب با ظرفیت‌ها و چگونگی پذیرش واژگان و ادبیات به کار رفته، از سوی جامعه مخاطب، خود را تنظیم می‌کند.

? منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار