مجموعه مطالب سواد رسانه ای _ بخش هفتم

مجموعه مطالب سواد رسانه ای _ بخش هفتم

?قسمت هفتم: «رویکردهای سه‌گانه مواجهه با رسانه‌ ها ۲ (بدبینانه)»

? گفتیم که معمولاً افراد در مواجهه با رسانه‌ ها سه رویکرد اتخاذ می‌کنند. رویکرد خوش‌بینانه را توضیح دادیم و گفتیم که این افراد همه پیام‌های رسانه‌ ای را بدون هیچ چون‌وچرایی می‌پذیرند و بر این باورند که رسانه‌ ها واقعیت را بازتاب می‌کنند.
رویکرد دوم رویکرد بدبینانه و رویکرد سوم رویکردی واقع‌بینانه نسبت به رسانه دارد. در رابطه با رویکرد سوم در قسمت بعدی صحبت خواهیم کرد.

? افرادی که با بدبینی تمام به رسانه‌ ها نگاه می‌کنند، آن‌ها را به‌عنوان تهدید محض می‌بینند. این افراد معتقدند که رسانه‌ها جز آسیب چیز دیگری ندارند و به‌طورکلی باید از موجهه با آن‌ها پرهیز کرد.

? این دسته همیشه نسبت به آینده نگران هستند و می‌ترسند که آسیب‌های رسانه ای هرلحظه متوجه آن‌ها شود و خسارات جبران‌ناپذیری برای آن‌ها به بار آورد؛ به همین خاطر موضعشان در برابر رسانه ها منفعل است.

? در این رویکرد افراد برعکس کسانی که استفاده از رسانه ها را مطلقاً آزاد می‌دانند، بر این باورند که کاربری و استفاده از آن‌ها باید مشروط به رعایت بسیاری از ملاحظات باشد. در رابطه با نقش سیاست‌گذاران هم تأکید می‌کنند که باید سیاست‌ها در جهت هراسان سازی مردم از رسانه‌ها باشد.

? این گروه خود نیز در برابر استفاده از رسانه‌ ها به‌شدت مقاومت می‌کنند و در تلاش‌اند تا آنجا که امکان دارد هم‌نشینی با آن‌ها را به تأخیر بی اندازند. به همین دلیل به‌نوعی خود را در جهانی که پر از رسانه‌ های گوناگون است، قرنطینه می‌کنند.

منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار