رئیس شورای اسلامی شهر کرج: زمین بیمارستان صرمد به زمین شهری کرج بازگردانده شد

رئیس شورای اسلامی شهر کرج:  زمین بیمارستان صرمد به زمین شهری کرج بازگردانده شد

مسکن و شهرسازی سند زمین های حسن آباد که برای ساخت بیمارستان صرمد به بخش خصوصی واگذار شده بود را باطل و آن را به زمین شهری بازگرداند.
محمود دادگو، رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان این مطلب افزود: با پیگیری های صورت گرفته زمین ها از مدعیان احداث بیمارستان پس گرفته شد و فراخوان عمومی جدیدی برای آن منتشر می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود: ۷۲ هزار مترمربع از زمین های واقع در حسن آباد کرج در دهه ۷۰ با نرخ دولتی به گروه پزشکی صرمدسازه واگذار شده بود تا در اسرع وقت نسبت به ساخت بیمارستان و فضاهای درمانی و آزمایشگاهی در آن اقدام شود.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری و دولت نیز ملزم به حمایت مادی و معنوی از این پروژه شدند تا بخشی از نیازهای درمانی شهرستان تامین شود، ولی با گذشت ۲۰ سال این وعده محقق نشد.
رئیس شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: این اواخر تلاش‌هایی از سوی این گروه پزشکی برای تغییر کاربری این زمین‌ها به مسکونی و تجاری صورت گرفته بود که ناکام ماند.

این مطلب را به اشتراک بگذار