رئيس شوراي اسلامي شهر کرج:  زمين بيمارستان صرمد به زمين شهري کرج بازگردانده شد

مسکن و شهرسازي سند زمين هاي حسن آباد که براي ساخت بيمارستان صرمد به بخش خصوصي واگذار شده بود را باطل و آن را به زمين شهري بازگرداند.
محمود دادگو، رئيس شوراي اسلامي شهر کرج با بیان این مطلب افزود: با پيگيري هاي صورت گرفته زمين ها از مدعيان احداث بيمارستان پس گرفته شد و فراخوان عمومي جديدي براي آن منتشر می‌شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر کرج افزود: 72 هزار مترمربع از زمين هاي واقع در حسن آباد کرج در دهه 70 با نرخ دولتي به گروه پزشکي صرمدسازه واگذار شده بود تا در اسرع وقت نسبت به ساخت بيمارستان و فضاهاي درماني و آزمايشگاهي در آن اقدام شود.
وی تصریح کرد: مديريت شهري و دولت نيز ملزم به حمايت مادي و معنوي از اين پروژه شدند تا بخشي از نيازهاي درماني شهرستان تامين شود، ولي با گذشت 20 سال اين وعده محقق نشد.
رئيس شوراي شهر کرج خاطرنشان کرد: اين اواخر تلاش‌هايي از سوي اين گروه پزشکي براي تغيير کاربري اين زمين‌ها به مسکوني و تجاري صورت گرفته بود که ناکام ماند.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر