مدير مؤسســه مالي و اعتباري كوثر اســتان البرز از پيوستن اين مؤسسه به شبكه شتاب خبر داد.
تيمور كشاورز گفت: از اين پس همه مشتريان مؤسسه مالي و اعتباري كوثر در اقصي نقاط كشور مي‌توانند با استفاده از كارت اين مؤسسه هرگونه عمليات بانكي را در خودپردازهاي بانك‌هاي مختلف انجام دهند.
وي پيوستن به شبكه شتاب را تحولي در ارائه خدمات هرچه بيشتر به مشتريان مؤسسه مالي و اعتباري كوثر دانست و يادآور شد: اين مؤسسه همزمان با فرخنده سالگرد ســي و پنجمين سال پيروزي انقلاب اســلامي در دهه فجر سال گذشته، موفق شد مجوز رســمي فعاليت از بانك مركزي را دريافت كند.
مدير مؤسســه مالي و اعتباري كوثر اســتان البرز خاطرنشــان كرد: با توجه به برنامه ريزي‌ها و تدوين چشــم انداز، آنچه قابل پيش‌بيني اســت اين است كه مؤسسه مالي و اعتباري كوثر در سال 59 در زمره 5 بانك خصوصي برتر كشور خواهد بود.
كشــاورز با تأكيد بر اهميت و ظرفيت‌هاي اســتان البرز يادآور شد: فعاليت مؤسسه مالي و اعتباري كوثر با استقبال چشمگير البرز نشينان مواجه شده به نحوي كه طي كمتر يك سال شمار مشتريان اين مؤسسه در اين استان 4 برابر شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر