کاهش بوروکراسی در فعالیت استارت‌آپ‌ها

کاهش بوروکراسی در فعالیت استارت‌آپ‌ها

استارت‌آپ‌ها قلب فناوری اطلاعات هستند و توجه به آنها برای توسعه اشتغالزایی ضرورت دارد. در ایران توجه به استارت‌آپ‌ها در مسیر خوبی قرار گرفته است، اما باید سعی شود بوروکراسی ای که در این بین وجود دارد، مانع توسعه آنها نشود.

 بوروکراسی به نوبه خود عامل بدی نیست، اما آنجا مانع انجام هر فعالیتی می‌شود که کش و قوس پیدا کرده و پیچیده می‌شود. از طرف دیگر اگر بوروکراسی تنها به ابزار تکنولوژی تجهیز شود، ممکن است شفافیت ایجاد شود، اما لزوماً منجر به تسهیل امور نمی‌شود. بهینه‌سازی فرایندها در کنار به خدمت گرفتن تکنولوژی موجب تسهیل امور می‌شود. بنابراین فعالیت‌های لازم باید در کنار یکدیگر انجام بگیرند و کاهش بوروکراسی در کنار تجهیز به الکترونیکی شدن امور موجب کاهش روند امور اجرایی در کشور و ازجمله فعالیت استارت‌آپ‌ها شود. از آنجا که استارت‌آپ‌ها در توسعه اقتصاد و صادرات نقش مهمی ایفا می‌کنند، بنابراین این ضرورت احساس می‌شود که در کنار کاهش بوروکراسی در فعالیت استارت‌آپ‌ها برای ایجاد تسهیلات اختصاصی به شرکت‌های نوپا تلاش شود. از سوی دیگر بر لزوم حمایت جدی از شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها) تأکید می‌شود، چراکه دولت‌ها باید فضا را برای فعالیت گسترده آنها فراهم کنند و نباید برخورد ایجابی با این شرکت‌ها داشته باشند. دولت باید در ایجاد امکانات فضای کسب‌وکار در کشور قدم بردارد و بخش خصوصی هم از این زیرساخت برای ادامه فعالیت خود بهره ببرد. دولت یازدهم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده، اما این روند باید با شتاب بیشتری ادامه یابد. همچنین دولت باید موانع را از سر راه شرکت‌های استارت‌آپی بردارد تا آنها بتوانند با آرامش کارهای خود را به سرانجام برسانند.

منبع: کسب و کار

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار