کارآفرینی و نقش آن در توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصادمقاومتی +ویدئو

کارآفرینی و نقش آن در توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصادمقاومتی +ویدئو

برنامه روزآمد شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک برنامه اقتصادی با نگاهی به کار و کارآفرینی است. در این برنامه دکتر میرواحدی سلسله مباحثی در خصوص کارآفرینی ارائه داده اند. در این بخش تعریف کارآفرینی، اشتغال زایی، نقش آن در توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصادمقاومتی،  نقش کارآفرینی در رابطه با پیشگیری از بیکاری، ایجاد اشتغال، مقایسه هزینه های ایجاد اشتغال در مشاغل کوچک و شرکت های بزرگ و … مورد بررسی قرار می گیرد.

پیشنهاد می کنیم این برنامه را حتماً تماشا کنید.

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار