چند نکته مهم در نگارش خبر رسمی+ اینفوگرافیک

چند نکته مهم در نگارش خبر رسمی+ اینفوگرافیک

همان گونه که گفته اند اگر کسب خبر کاری دشوار و توان فرساست، تنظیم خبر و ریختن آن در داخل یک سبک و نگارش آن کاری بس دشوارتر است. نگارش خبر رسمی استاندارد و تأثیرگذار مستلزم رعایت نکات و اصولی است که لازم است هر خبرنگاری در نگارش خبر خود آنها را رعایت نماید.

در اینفوگرافیک زیر باعنوان « بایدهای نگارش خبر رسمی» به طور خلاصه به آن نکات اساسی اشاره شده است.

 نکات مهم در نگارش خبر رسمی

 

چند نکته مهم در نگارش خبر رسمی+ اینفوگرافیک

منبع: اخبار رسمی

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار