چاپ آگهی مفقودی مدارک در روزنامه کاروکارگر

آگهی های گمشده مدارک خودرو، مدرک تحصیلی،اسناد مالی، اسناد ملکی باید درروزنامه کثیرالانتشار ثبت و چاپ شود.

روزنامه کاروکارگر، روزنامه کثیرالانتشار صبح کشور است .

چاپ آگهی  مفقودی در این روزنامه با حداقل هزینه و ارسال نمونه آگهی امکان پذیر است.

در ذیل به چند نمونه آگهی مفقودی در این روزنامه اشاره میشود:

آگهی فقدان: بدینوسیله اعلام میگردد گواهینامه تخصصی بیماریهای داخلی خانم دکتر الهام عبایی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه ۱۳۹ صادره از تهران متولد ۱۳۴۹. مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. از یابنده درخواست میشود مدارک فوق را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تحویل نمایند.

جهت سفارش آگهی در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ با کارشناسان در ارتباط باشید.

برگ سبز خودرو پراید ۱۱۱مدل۱۳۹۵رنگ سفید به شماره شاسی NSA431100G5880502 به شماره موتورM135676709 پلاک ۶۹۸ق۷۱ ایران ۵۳ به نانم مصطفی منصوری طهرانی مفقود شده و فاقد اعتبار است.

جهت سفارش آگهی در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ با کارشناسان در ارتباط باشید.

برگ سبز خودرو سمند ال ایکس سفید رنگ بنزینی به شماره شاسیNAAC91CC8AF831268 شماره موتور۱۲۴۸۹۱۲۴۴۹۱ شماره پلاک ۱۸ل۹۲۲ایران ۹۸ بنام سکینه احمدی مفقود شده و فاقد اعتبار است

نمونه اگهی مفقودی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر