چگونه پس‌انداز فرزندانتان را به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کنید ؟

 هرچند صرفهجویی و پسانداز در اذهان عموم به معنای مصرف نکردن جا افتاده اما باید گفت که نهتنها چنین تعابیری ناصحیح است بلکه آموزش پسانداز و مدیریت اقتصادی به فرزندان از سنین پایین، بهترین گزینه برای داشتن فردایی بهتر است.

در همین رابطه «هادی حقشناس» دکترای اقتصاد معتقد است نکته کلیدی که باید در بدو آموزشهای اولیه به بچهها آموزش داده شود این است که منابع نامحدود هستند اما نیازهای انسان روز به روز در حال افزایش است و البته این موضوع از اصلیترین تعاریف جامع علم اقتصاد نیز محسوب میشود.

وی با بیان اینکه هر یک از ما علاقهمندیم تا بهترین امکانات را داشته باشیم و همه به دنبال بهترین کالاها هستیم اما حتی ثروتمندترین افراد نیز به علت محدود بودن منابع و پول نمیتوانند به همه خواستههای خود جامه عمل بپوشانند، میگوید: یکی از راهکارها برای اینکه افراد بتوانند به تناسب درآمدشان خواستههای خود را تامین کنند، پسانداز کردن است تا فرد بتواند در آینده از امکانات و خدمات بهتر برخوردار شود.

این استاد اقتصاد که معتقد است پسانداز به معنای مصرف نکردن نیست، یادآور میشود: به طور مثال اگر فردی به دنبال خرید یک کامپیوتر است باید در مصرف برخی اقلام صرفهجویی کند که این همان معنای پسانداز کردن است و باید به کودکان هم از سنین پایین آموزش داده شود که پسانداز به معنای خرید بهتر و مصرف بیشتر در آینده است.

حقشناس به خانوادهها توصیه میکند که بخشی از هزینههای روزانه خود را پسانداز کنند تا در آینده گذران زندگی بهتری داشته باشند و ادامه میدهد: اگر فرهنگ پسانداز در دوران کودکی و مقاطع دبستان و دبیرستان برای افراد جا نیفتد یقینا در مرحله بزرگسالی فرد معضلات عدیدهای را پشت سر خواهد گذاشت که تنها یکی از آنها، مشکلات مالی است، بنابراین اگر والدین به آینده بهتر برای فرزندان خود علاقهمند هستند باید پسانداز و مدیریت اقتصادی را به کودکانشان آموزش دهند.

این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه والدین میتوانند پسانداز فرزندان خود را به کالاهای سرمایهای تبدیل کنند، تاکید میکند: روشهای مختلفی برای تبدیل پسانداز فرزند به احسن وجود دارد که از این دست میتوان به افتتاح حسابهای بلند مدت بانکی و یا بیمههای عمر اشاره کرد که خوشبختانه در سالهای اخیر بانکها و شرکتهای بیمه خدمات خوبی را در این زمینه برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفتهاند.

حقشناس در ادامه توصیههای اقتصادی خود به پدران و مادران میگوید: حتی میتوان برای دختران از منسوجات طلا هم استفاده کرد که هم حکم کالای مصرفی و هم کالای سرمایهای را دارد اما باز هم حسابهای بانکی و بیمههای عمر گزینههای قابل اعتمادتری محسوب میشوند.

این استاد دانشگاه میافزاید: البته والدین میتوانند در رابطه با مدیریت پسانداز فرزندان خود با یک مشاور اقتصادی نیز مشورت کنند و حتی زمینه را برای ورود فرزندشان به بازار سرمایه فراهم و برای آنان سهام خریداری کنند. برخی شرکتهای بورس در بلند مدت، هم ارزش داراییشان بالا میرود و هم سودی را اختصاص میدهند که میتوان سود حاصله را دوباره به سهام تبدیل کرد.

وی خاطرنشان میکند: چه افتتاح حسابهای بانکی بلندمدت و چه خرید بیمههای عمر و سرمایهگذاری در بازار سرمایه میتواند کودک را برای نقشآفرینی در جامعه و مدیریت اقتصادی در آینده آماده کند.

این اقتصاددان معتقد است: حتی والدین میتوانند هدایای خود در مناسبتهای خاص به فرزندانشان را در جهت ترویج فرهنگ پسانداز بهکار گیرند و به جای خرید هدایای تکراری و بعضا بیکاربرد، اقدام به افتتاح حساب بانکی و یا استفاده از امکاناتی مانند کارت عابر بانک کودکان کنند تا بچهها هم به پسانداز کردن تشویق شوند.

حقشناس در پایان خاطرنشان میکند: اگر چنین فرهنگی در میان والدین نهادینه شود، هم دارایی ماندگاری برای کودکان فراهم شده که یقینا در آینده برایشان بسیار کاربردی خواهد بود و هم اینکه به اقتصاد کشور کمک خواهد شد.

منبع: به اندیشان

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار