با پروسه ی بازاریابی درون گرا آشنا شویم + اینفوگرافیک

با پروسه ی بازاریابی درون گرا آشنا شویم + اینفوگرافیک

یک راه برای کمک به پدیدآورن کاری تازه، بازاریابی درونی (Inbound Marketing) است. روشی که با کمک سایت های اینترنتی، ویدئو، خبرنامه های ایمیلی و بازاریابی از راه رسانه‌های اجتماعی می توانیم مشتریان را نزدیک تر کنیم. این راهبردها برای نزدیک ترکردن مشتری است نه آن که بخواهیم با آگهی تبلیغاتی مشتری به‌دست آوریم. این اینفوگرافیک در درک فرایند بازاریابی درون گرا کمک زیادی می کند.

پروسه ی بازاریابی درون گرا

 

با پروسه ی بازاریابی درون گرا آشنا شویم + اینفوگرافیک

لینک منبع

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار