ویژگی های یک کمپین تبلیغاتی حرفه ای و موفق چیست؟ویدئو

ویژگی های یک کمپین تبلیغاتی حرفه ای  و موفق چیست؟ویدئو

یکی از مسائلی که همواره برای تمام سازمان ها مهم می باشد، مبحث تبلیغات است. معمولاً تمام سازمان ها به نوعی درگیر تبلیغ محصولات و خدمات خودشان هستند و به نوعی با مقوله تبلیغات سرو کار دارند و در بسیاری از سازمان ها کمپین تبلیغاتی مختلفی اجرا می شود.

کمپین تبلیغاتی حرفه ای  و موفق، برنامه ای مدون و اساسی جهت تبلیغات می باشد که مطابق بر پایه اصول زیر می باشد:

    هدف و مأموریت تبلیغات (Mission)

    بودجه مورد نیاز (Money)

    پیام تبلیغات (Message)

    رسانه (Media)

    اندازه گیری اثربخشی (Measurement)

رعایت موارد فوق به همراه شناخت دقیق جامعه هدف و مخاطب هدف در تبلیغات می تواند کمک فراوانی به اثربخش تر نمودن تبلیغات نماید.

در این نوشتار یکی از ویژگی های کمپین تبلیغاتی حرفه ای  و موفق، توسط دکتر علی شیخ زاده به صورت ویدئویی ارائه می شود.

ویژگی های یک کمپین تبلیغاتی حرفه ای و موفق

 

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار