وظایف مدیران فروش در شرکت ها و مؤسسات چیست؟+ ویدئو

وظایف مدیران فروش در شرکت ها و مؤسسات چیست؟+ ویدئو

وظایف مدیران فروش ، هدایت تیم های فروش می باشد. تعیین اهداف فروش، تحلیل داده های بدست آمده از بازار و توسعه برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش سازمان، از وظایف مدیران فروش است.

مسئولیت های مدیران فروش بسته به اندازه سازمان متفاوت است اگرچه اکثر آنها به مدیریت نحوه توزیع محصولات و خدمات از طریق تعیین قلمروهای فروش، تعیین اهداف فروش و برگزاری برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش سازمان می پردازند، در برخی موارد آنها کارهای مربوط به استخدام و آموزش نیروی کاری جدید در بخش فروش را نیز بر عهده دارند.

مدیران فروش با ارائه راه های بهبود عملکرد به نمایندگان فروش سازمان کمک می کنند. آنها همچنین با واسطه های فروش و توزیع کنندگان در ارتباطند. آنها از تحلیل آمارهای فروش برای تعیین پتانسیل فروش و میزان موجودی لازم از محصولات و همچنین برای نظارت بر ترجیحات مشتریان استفاده می کنند.

آقای پرویز درگی معلم بازاریابی، وظایف مدیران فروش را در این پست در قالب ویدئو بیان می کنند و مدیران فروش را مسئول ارتقای کمیت و کیفیت فروش می دانند.

وظایف مدیران فروش

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار