هفت عامل مهم موفقیت در کار روابط عمومی

هفت عامل مهم موفقیت در کار روابط عمومی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، در صورتی که می خواهید در روابط عمومی موفق باشید، هفت مهارت زیر را در خودتان تقویت کنید:
۱. کار گروهی
۲. سازگاری
۳. مهارت های حل مسئله
۴. انعطاف پذیری
۵. برنامه ریزی

۶. علاقه به رویدادهای کنونی
۷. رهبری

منبع: شارا

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار