موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه فرهنگ و هنر )

موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه فرهنگ و هنر )

گروه فرهنگ و هنر

امور فرهنگی

۱۰۱ • آماده سازی کتاب و مجلات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۲ • اشتراک مطبوعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۳ • کتاب و مجله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: خرید و فروش، تعمیرات، و…
۱۰۴ • مؤسسات انتشاراتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: * معرفی کتاب و…
۱۰۵ • سایر امور فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

امور هنری

۲۰۱ • خدمات هنری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: تولید آلبوم موسیقی، کلیپ، انتخاب شعر، آهنگ، تنظیم، اجاره استودیو، تست نوازندگی، تست خوانندگی، برگزاری کنسرت و…
۲۰۲ * فیلم و موسیقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شامل: خرید و فروش CD و نوار آلبوم موسیقی، DVD وVCDفیلم، اجاره فیلم، کارتون، بازی، ویدئو کلوپ، فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و…
۲۰۳ • لوازم موسیقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: خرید، فروش، تعمیر و اجاره
۲۰۴ • لوازم هنری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: بوم، قلم، موادنقاشی، گواش، مواد مینیاتور و…
۲۰۵ • سایر امور هنری ………………………………………………………………….