نکته های آینده ساز- نقشه راه کارآفرینی +ویدئو

نکته های آینده ساز- نقشه راه کارآفرینی +ویدئو
دکتر علیرضا آزمندیان بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران، در این ویدئو نکته های آینده سازی برای نقشه راه کارآفرینی و تجربه های زندگی خود را بیان می کند. این ویدئو را حتماً ببینید.

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

 

این مطلب را به اشتراک بگذار