نماینده مردم کرج: مسئولان از تک روی در حوزه فرهنگ بپرهیزند

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه فرهنگی بسیار حساس است، گفت: مسئولان برای ثبت یک حرکت به نام خود، خودبین و یکه تاز
نباشند.
وی درباره فعالیتهای فرهنگی شورای شهر با بیان اینکه رویکرد شوراهای سوم و چهارم شهر کرج به بحث فرهنگ، رویکردی مبارک بوده است، اظهار داشت: پیگیری های مؤثری در این دوره ها نسبت به موضوعات فرهنگی صورت گرفته که در صورت تداوم آن می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.
وی تخریب ها در حوزه فرهنگ را بسیار بالا دانست و گفت: ممکن است ثمره سال ها تلاش و برنامه ریزی در حوزه فرهنگ بر اثر یک حرکت یا تهاجم فرو بریزد؛ این دشواری و پیوستگی کار فرهنگی را گوشزد می کند.
وی یکی از فعالیت های قابل اعتنا در معاونت فرهنگی شهرداری کرج را مسجد محوری دانست و تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مساجد ما در حالت رکود و سکون قرار دارند که لازم است به این موضوع رسیدگی ویژه و تبلیغات گسترده صورت پذیرد.
اکبریان از اقدام کمیسیون فرهنگی شورای شهر مبنی بر تشکیل کارگروه فرهنگی به عنوان یک حرکت منسجم و مبتنی بر خرد جمعی یاد کرد و ادامه داد: لازم است مسئولان متولی این امر در شهر و استان، قدر این حرکت و جمع را دانسته و از آن به خوبی بهره برداری
کنند.