نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی + ویدئو

نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی + ویدئو

امروزه اقتصاد ملی جای خود را به اقتصاد جهانی داده است و در این عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصت های شغلی را تنها به چارچوب جغرافیایی خود محدود نسازند، بلکه فضای کاری وسیعی به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند.

اما واقعاً چه ابزار یا وسیله ای می تواند چنین فضای گسترده ای را فراهم سازد؟ فناوری اطلاعات و در رأس آن اینترنت، پاسخ این سؤال را به‌آسانی داده است.

توضیحات بیشتر در مورد نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی را در ویدئوی زیر که توسط آقای مسلم خانی بیان می شود، مشاهده کنید.

آشنایی با نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی و توسعه کسب و کار

آپارات

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

 

این مطلب را به اشتراک بگذار