نظرات دکتر پرویز درگی در رابطه با اهمیت مارکتینگ +ویدئو

نظرات دکتر پرویز درگی در رابطه با اهمیت مارکتینگ +ویدئو

در ویدئوی این پست آقای دکتر پرویز درگی رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران در دومین سالگرد میتاپس تجارب مدیران در رابطه با نقش و اهمیت مارکتینگ در کسب وکار مطالبی بیان می کند.

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار