چگونه می توان معادلات بازاریابی سنتی را تغییر داد؟

چگونه می توان معادلات بازاریابی سنتی را تغییر داد؟

تغییر معادلات بازاریابی سنتی و نیل به بازاریابی کارآفرینانه در هزاره سوم یک ضرورت برای کسب و کارها است.  در این پست، دکتر بهرام ستاری _ رئیس کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی_ در خصوص چگونگی تغییر معادلات بازاریابی سنتی در قالب ویدئویی توضیحاتی ارائه می دهد.

تغییر معادلات بازاریابی سنتی

 

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار