چطور می توان دیگران را متقاعد کرد ؟+ ویدئو

چطور می توان دیگران را متقاعد کرد ؟+ ویدئو

دکتر محمود محمدیان از برجسته ترین اساتید علم مدیریت در ایران است که در برنامه تلویزیونی روزآمد در رابطه با قواعد متقاعد کردن دیگران توضیح می دهد.

تکنیک های متقاعد کردن دیگران را در ویدئوی این نوشتار بیاموزیم.

 

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

 

این مطلب را به اشتراک بگذار