موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه ورزش )

موضوعات نیازمندی های همشهری تهران ( گروه ورزش )

گروه ورزش

امور ورزشی

۱۰۱ * استخر – سونا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: آموزش شنا
۱۰۲ • باشگاه ورزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: باشگاه فوتبال، کشتی، والیبال، باشگاه برای تمام رشته‏ ها، آموزش رشته‏ های ورزشی در باشگاه از جمله آموزش فوتبال، مدارس فوتبال و…
◘ آگهی اجاره سانس ورزشی چنانچه متن آن به گونه‌ای باشد که مخاطب آگهی، عامه مردم جهت انجام ورزش باشد، بهتر است در موضوع باشگاه ورزشی و چنانچه مخاطب آن مربیان ورزشی یا پیمانکاران ورزشی یا … جهت اجاره سانس باشد در موضوع اجاره املاک تجاری چاپ شود.
۱۰۳ • بدنسازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۰۴ • لوازم ورزشی (اسکی) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: چوب اسکی، اسنوبرد، عینک، البسه اسکی، لوازم اسکی روی آب، جت اسکی، لوازم اسکی روی چمن و…
۱۰۵ • لوازم ورزشی (تردمیل) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: تعمیر، سرویس، خرید، فروش، نصب تردمیل و…
۱۰۶ • لوازم ورزشی (گوناگون) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: خرید، فروش، تعمیر و اجاره لوازم ورزشی، البسه ورزشی، مبل ماساژ، صندلی ماساژ، ماساژور دستی، دوچرخه ورزشی، دوچرخه ثابت، تفنگ شکاری، اسلحه شکاری، تفنگ بادی و…
۱۰۷ * ماساژ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
◘ آموزش و خدمات ماساژ نیازمند مجوز مربوطه می‌باشد.
۱۰۸ * ورزش های رزمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
شامل: کاراته، تکواندو، کنگ فو، جودو، دفاع شخصی و…
۱۰۹ • سایر امور ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
شامل: خریدوفروش بازیکن، مراکز ورزشی دیگر، * فدراسیون‌های ورزشی و…