مهاجرت از کارمندی به کارآفرینی+ اینفوگرافیک

مهاجرت از کارمندی به کارآفرینی+ اینفوگرافیک

کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطلاق می‌شود. برای کسانی که می خواهند از حالت کارمندی و زیردستی خارج شوند، با جان بخشیدن به ایده های خود می توانند ارزش های جدیدی را خلق نمایند و به یک کارآفرین تبدیل شوند. اینفوگرافیک پیش رو ۱۰ گام برای مهاجرت از کارمندی به کارآفرینی را پیش روی شما قرار می دهد این ۱۰ گام پله پله و به صورت صعودی است که شما را از یک کارمند به یک کارآفرین تبدیل می کند.

مهاجرت از کارمندی به کارآفرینی

مهاجرت از کارمندی به کارآفرینی

لینک منبع

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار