مناقصه عمومی نوبت اول شرکت متیل همیار

مناقصه عمومی نوبت اول شرکت متیل همیار

مناقصه عمومی نوبت اول
شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار در نظر دارد مناقصه
به شرح زیر را برگزار نماید.
موضوع مناقصه: مدیریت حمل ریلی، توزین، تخلیه،
بارگیر ی، انبارداری مواد معدنی) سنگ و کنسانتره آهن (از سایت سلطانیه) یا سایر ایستگاههای مورد نظر کارفرما
به میزان حدود ۵۰۰.۰۰۰ تن .
زمان تسلیم پیشنهادات: چهارشنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱
اعتبار پیشنهادات: به مدت ۳ ما ه
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا چک
بانکی و یا واریز وجه به مبلغ ۵ % مبلغ پیشنهادی .
شماره تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۸۷۰۷
شماره فکس: ۰۲۱۲۲۲۵۳۴۴۸
نام شرکت: توسعه بازرگانی متیل همیار
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های فوق تماس
حاصل فرمایید.

جهت سفارش آگهی مناقصه در کلیه روزنامه های کثیرالانتشار با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در واتس آپ در ارتباط باشید.