معلم کرجی ۶ میلیارد ریال پول را به صاحبش بازگرداند

معلم درستکار و بلندنظر کرجی بعد از پیدا کردن ۶ میلیارد ریال وجه نقد و چک، نه تنها همه این پول را به صاحبش بازگرداند بلکه از دریافت مژدگانی نیز خودداری کرد.
به گزارش روابط عمومی ناحیه۳ آموزش و پرورش کرج، الهام تبریزی که مربی پیش دبستانی مدرسه ابتدایی ایمان است در این اقدام کم نظیر و خداپسندانه کل این مبلغ شامل یک میلیارد ریال وجه نقد و یک فقره چک حامل به مبلغ ۵میلیارد ریال را به صاحبش تحول داد.
روزنامه ایران سرپرستی استان البرز ضمن قدردانی از این اقدام نوعدوستانه خانم تبریزی که می‌تواند الگویی برای همه ما باشد، از این معلم کرجی درخواست می‌کند در صورت تمایل با دفتر روزنامه تماس بگیرد.
این روزنامه با هدف ترویج و ترغیب و تشویق اینگونه کارهای خداپسندانه و انساندوستانه در جامعه، آمادگی دارد جزئیات نحوه پیدا شدن این پول و بازگرداندن آن را همراه با عکس این معلم درستکار و بلندنظر کرجی منعکس کند.

این مطلب را به اشتراک بگذار