با مراحل عارضه یابی بازاریابی بیشتر آشنا شویم

با مراحل عارضه یابی بازاریابی بیشتر آشنا شویم

در فضای رقابتی، شرکت ها برای این که متوجه خطاهای بازاریابی خود شوند و درک کنند فرآیند بازاریابی سازمانشان در چه وضعیتی قرار دارد از عارضه یابی بازاریابی استفاده می کنند. بازاریابی مراحل بسیار پیچیده ای دارد و بررسی تمامی مراحل معمولاً پیچیده و وقت گیر خواهد بود، برای همین یکی از رسالت های مدیر بازاریابی شناخت عارضه هاست. در این مقاله جزئیات مفاهیم عارضه یابی را بررسی می کنیم.

تحقیقات بازاریابی شامل تحقیقات در مورد مشتری، تجزیه و تحلیل رقبا، مشاهده و تحقیق محیط بازار، وضعیت فعلی کسب و کار، بازار کلی، بازار هدف و محیط داخلی است.

در مرحله اول باید مشکلات برنامه بازاریابی را استخراج و برنامه سند استراتژی بازاریابی یا مارکتینگ پلن را بررسی کنیم.

در طرح عارضه یابی برنامه بازاریابی ابتدا تحقیقات بازاریابی را بررسی و مشکلات آن را استخراج می  کنیم.

مراحل عارضه یابی بازاریابی :

۱- تعریف مسئله:

تحقیق بازاریابی با یک مشکل و مسئله آغاز می شود. باید مورد تحقیق واضح باشد و دقیقاً به اصل موضوع اشاره شده باشد. دقت کنیم موضوع در اینجا باید کاملاً واضح و شفاف باشد.

۲- طراحی روش علمی برای حل مشکل:

تحقیقات بازار روش های علمی مختلفی دارد. روش های علمی باید رعایت شود و دقیقاً براساس نوع موضوع روش مناسب را برگزینیم.

۳-  مشخص کردن طرح تحقیق:

استراتژی تحقیق را مشخص کنید. چارچوب تحقیق نمونه ها در این قسمت جای دارند. باید بدانیم باید از کجا تحقیقات بازاریابی را شروع کنیم.

۴- تدوین و آماده سازی ابزار پژوهش:

از چه طریقی قرار است نظر سنجی کنید. بهترین روش در نظرسنجی های شما چیست؟ یک مرحله خطا در تدوین و آماده سازی پژوهش، انتخاب اشتباه نظر سنجی است. ممکن است به اشتباه روشی را برگزینید که جواب تحقیقتان را تغییر دهد، مثلاً نظر سنجی از طریق ابزار تلفن با مدیرانی که وقت پاسخگویی ندارند.

۵- طراحی نمونه:

در کجا باید نظر سنجی انجام شود. مکان نظر سنجی کجاست؟ مخاطب نظر سنجی ما قرار است چه کسی باشد؟ شاید انتخاب مکان اشتباه برای نظر سنجی باعث گمراهی ما شده باشد. کدام جمعیت، تعداد نفرات و این  که چطور آنها را انتخاب می کنید.

۶- جمع آوری داده ها:

از طریق مصاحبه چهره به چهره یا مصاحبه تلفنی انجام می شود. آیا مخاطب به شما راست می گوید؟ یا اگر از اینترنت اطلاعات را جمع آوری می کنید واقعاً اطلاعات اینترنت صحیح است، پس منبع جمع آوری اطلاعات را بررسی و روش جمع آوری را دوباره چک فرمایید.

۷- تجزیه و تحلیل داده ها:

چطور و به چه وسیله ای نتیجه تفسیر می شود؟ چه کسی قرار است اطلاعات را در نرم افزارهای آماری Excel/ Spss/ Minitab وارد کند. احتمال اشتباهات زیادی حتی در ورود اطلاعات و تفسیر نتایج در این قسمت وجود دارد. دقت نظر در این مورد باعث می شود نقشه راه خود را به اشتباه تدوین نکنید.

۸- تفسیر تحقیقات:

دقت کنید در تفسیر فنی و خلاصه تحقیقات بازاریابی درباره روش و مفروضات اساسی و یافته های دقیق تحقیقات، بعضی مواقع سلایق شخصی وارد تحلیل شده یا تفسیر به صورت شفاف و علمی و زبان قابل فهم بیان نمی شود و گاه نتایج را دچار خطا می کند.

مرحله دوم مرحله پیاده سازی استراتژی بازاریابی است.

بیانیه مأموریت: رسالت تأسیس سازمان است؛ مسیری که قرار است برای رضایت و خدمات دهی به مشتریان طی کنیم. دقت کنید در انتخاب بیانیه مأموریت باید به انگیزش پرسنل دقت کنیم، چون هر زمان که از هدف دور می شوند باید با نظر به بیانیه مأموریت اهداف سازمان را درک و به سمت آن حرکت کنند.

چشم انداز سازمان: یک هدف بلند مدت و ایده آل است. قرار است دست نیافتنی باشد، ولی اگر در مسیر پیشرفت سازمان به آن رسیدیم ایراد استراتژیکی ندارد و باید مجدداً چشم انداز اصلاح شود.

استراتژی پیاده سازی: در پیاده سازی استراتژی باید منابع انسانی، منابع هزینه و امکانات را در نظر گرفت. شرایط اقتصادی و سیاسی نیز در این موضوع تأثیرگذار هستند.

منبع: فرصت امروز

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار