مدیر شعب بانک مسکن استان البرز: فرصتی ویژه برای سرمایه گذاری

مدیر شعب بانک مسکن استان البرز: فرصتی ویژه برای سرمایه گذاری

فریبرز نعیمی مدیر شعب بانک مسکن استان البرز با تبریک ایام دهه مبارک فجر با اشاره به افزایش مبلغ تسهیلات بانک مسکن گفت: کسانی که متقاضی استفاده از تسهیلات جدید بانک مسکن هستند، چنانچه از قبل اوراق تسهیلات امتیاز مسکن تهیه کرده اند می توانند تشکیل پرونده دهند و کسانی که اوراق ندارند، باید کد بورس بگیرند و سپس برای خرید اقدام کنند که انجام این فرایند نیزدر ۳۰ شعبه بانک مسکن در استان البرز
امکان پذیر خواهد بود.
وی افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن را ۳۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: برای کمک به تامین مسکن زوج های جوان سقف تسهیلات خرید برای هریک از زوجین که زمان وقوع عقد آنها از تاریخ تصویب ۱۷ دی ۹۲ به بعد باشد، تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و در مجموع معادل ۵۰۰ میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی- به عنوان وثیقه هر دو وام – از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و یا بصورت تلفیق با امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن جهت سپرده گذاران تعیین شده است.
مدیر شعب بانک مسکن نرخ سود تسهیلات مزبور را ۱۵ درصد و مدت زمان بازپرداخت آنرا ۱۲ سال بصورت ساده و پلکانی عنوان کرد.
وی همچنین امکان دریافت همزمان ده میلیون تومان تسهیلات جعاله را افزون بر مبلغ تسهیلات برای متقاضیان میسر دانست.
نعیمی مدیر شعب بانک مسکن البرز حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را با توجه به فضای ایجاد شده دارای مطلوبیت بسیار خوبی برای
سرمایه گذاران و سپرده گزاران دانست.

این مطلب را به اشتراک بگذار