اگر بپذیریم که کار و زندگی مجموعه ای از دادوستدها برای رفع نیازهای خود و دیگران است، میزان رضایت هرکس در زندگی حاصل نوع و کیفیت ارتباطات و دادوستدهای او خواهد بود. اما هرنوع ارتباط و دادوستد تحت تأثیر شرایط حاکم است. اگر شرایط حاکم بر دادوستد، شرایطی همراه با تحریم، تهدید و تحمیل باشد، بطور قطع ارتباط ها و دادوستدها با محرومیت،محدودیت و فشار روبرو می شوند و نتایجی که حاصل می شوند، دلخواه و مطلوب نیستند.

دادوستد و کسب وکار در ایران سال های طولانی تحت تأثیر انواع تحریم ها،تهدیدها و تحمیل های درونی و بیرونی، طبیعی و ساختگی، مقطعی و طولانی، حاد و مزمن، مستقیم و غیرمستقیم و ساده و پیچیده بوده است و گاهی همه فعالان اقتصاد بویژه بخش خصوصی را گرفتار مسائل، مشکلات، فشارها و آزارهای مادی و معنوی و فردی و جمعی کرده است و آن ها را وادار ساخته است .

اقتصاد ایران، اقتصاد تحریم های نو و کهنه و درونی و بیرونی بوده است که به علت پررنگ بودن آثار تحریم بیرونی بسیاری از تحریم ها، تهدیدها و تحمیل های درونی و داخلی نادیده گرفته شده اند.

اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم که اگرچه همه مسائل و مشکلات ما با لغو تحریم های جهانی حل نمی شوند اما بطور قطع آثار پس از لغو تحریم ها روی دادوستدها و کسب و کارها، اقتصاد کشور ، در سطح خرد و کلان مشاهده خواهد شد.

مهم ترین نکاتی که لازم است در مدیریت داد و ستد در شرایط جدید مورد توجه جدی قرار گیرند، عبارتند از:

نکات مهم مدیریت داد و ستد در شرایط جدید

-1 مدیریت در محدودیت

درک محدودیت ها و برخورد درست با آن ها و یا اداره کردن محدودیت و جلوگیری از آثار منفی آن ها اولین رکن مدیریت در محدودیت است. لغو تحریم ها به معنای برطرف شدن همه محدودیت ها و محرومیت ها در دادوستدها نیست. ما همواره با انواع موانع و محدودیت ها روبرو می شویم و تنها راه مدیریت محدودیت ها، پذیرش واقعیت ها و تلاش برای کاهش و حذف محدودیت هاست.

« خلاقیت در محدودیت، مزیت در محدودیت و مطلوبیت در محدودیت »

ارکان اصلی « مدیریت در محدودیت » هستند که لازم است مورد توجه قرار گیرند:

o استفاده از اطاق ایده و فکر برای یافتن ایده ها وراهکارهای خلاقانه و جدید جهت مقابله با محدودیت ها و تحریم های موجود و جدید

o خلق جذابیت ها و مزیت های رقابتی جدید برای حفظ و تقویت قوه رقابتی شرکت

o استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود برای بهره وری بیشتر از طریق مدیریت درست موانع و مخارج و مدیریت مناسب منابع و منافع

o جلوگیری از هدر رفتن، هدر دادن، ضایعات و ریخت و پاش های آشکار و پنهان

o حفظ روحیه مدیریت در محدودیت در تمامی سازمان

-2 مدیریت جبران

اغلب فعالان اقتصادی، بنابر دلایل و عوامل گوناگون « بحران » را تجربه کرده اند و در نتیجه فرصت های زیادی را از دست داده اند وبا شرایط جدید، همه در جستجوی جبران فرصتهای از دست رفته و از دست داده هستند. خطر بزرگی که ممکن است آثار زیانباری در این مرحله داشته باشد، پدیده « هیجان جبران » است؛ هیجان جبران نوعی شتاب، بیقراری و هیجان زدگی برای جبران کردن عقب راندگی ها و عقب ماندگی هاست .

این پدیده گاهی به صورت سرمایه گذاری های پراکنده، تحولات ناشیانه و رقبای نادرست نمایان می شوند که به دلیل سطحی نگری،ساده انگاری و عدم آرامش باعث ناتمام ماندن پروژه ها،هدر دادن منابع و از دست رفتن فرصت ها می شود.

در مدیریت جبران گذشته ، رعایت نکات زیر ضروری است:

 استراتژی های تدافعی برای جلوگیری از پس رفت

 اولویت بندی نقاط جبران

 الزامات و اقدامات مهم برای جبران گذشته

 تقویت روحیه

 بردباری، امیدواری و استواری « برای نتیجه گیری دلخواه »

 استفاده از مدیران، مشاوران و نیروهای انسانی توانمند و علاقمند برای جبران آثار بحران

 عدم پذیرش هرنوع پیشنهاد و ایده برای جبران

 توجه ویژه به دام های مربوط به هیجان جبران

-3 مدیریت انتظارات

یکی از مهم ترین الزامات مدیریت پس از لغو تحریم ها، مدیریت انتظارات است. در شرایط جدید گاهی انتظارات کاذب وناشدنی شکل می گیرند که اگر کنترل نشوند بطور قطع مسائل و مشکلات جدیدی به وجود می آورد.

مدیریت انتظارات کاذب نوعی رویکرد برای منطقی و معتدل کردن انتظارات با توجه به واقعیات و امکانات است. گاهی آن قدر این گونه انتظارات متنوع و گسترده می شوند که عدم پاسخگوئی به آن ها می تواند بسیار آسیب رسان باشد. رعایت نکات زیر در این زمینه می تواند مفید باشد:

 کنترل انتظارات از طریق آگاه سازی و بیان واقعیات

 تقسیم بندی و اولویت بندی انتظارات با درنظر گرفتن امکانات

 آموزش و اطلاع رسانی درست برای کنترل و مهار انتظارات اضافی

 پاسخ دادن به بعضی از انتظارات منطقی در کوتاه مدت

 خودداری از قول ووعده هایی که شدنی نیستند

 برنامه ریزی و تقویت امکانات برای پاسخ دادن به انتظارات

 عدم پاسخگوئی به انتظارات کاذب

-4 مدیریت گذار و سازگار

شرایط نوین دادوستد و کسب وکار، شرایطی است همراه با فرصت ها و تهدیدهای متفاوت و جدید . شناخت عوامل محیطی وتأثیرگذار بر صنعت، بازار،کسب وکار و دادوستد و بررسی آثار احتمالی آن ها نقش مهمی در چگونگی گذار از شرایط تحریم و رکود به شرایط بهبود،لغو تحریم و عبور از رکود دارد.

دوره گذار چهار مرحله دارد که عبارتند از:

/ دوره آمادگی برای بهبود

/ دوره بهبود

/ دوره آمادگی برای رونق

 / دوره رونق

اگر بپذیریم که پیش شرط مدیریت گذار،آگاهی و استفاده از مهارتها و فنون مدیریت در ابعاد گوناگون و در تمامی سازمان هاست. تحول هریک از مراحل چهارگانه فوق نیازمند تغییر و تحولات گوناگون است و تلاش کنیم تا دگرگونی ها در مسیر درست و هدفمندانه و هوشمندانه دنبال شوند، بطور قطع به نتایج بهتر و مطلوب تری در مدیریت گذار دست خواهیم یافت.

اکنون اغلب فعالان اقتصادی،بنگاه ها و شرکت ها در مرحله گذار هستند که توجه به نکات زیر می تواند باعث حرکت های مفید در این مسیر جدید شوند:

 تعیین کارگروه تحول برای دوره گذار به ریاست صاحب یا مدیر ارشد

 توجه به عوامل آموزشی و انگیزشی جهت تحول

 بستر سازی برای بهبود از طریق بعضی از تغییرات اولیه

 بهبود از طریق « به سازی، بازسازی و نوسازی » در بخش های گوناگون سازمان

 آمادگی برای رونق از طریق هم افزائی، همیاری و ارتباط با دیگران

 رونق از طریق پویائی و سازگاری با تحولات و پاسخگوئی دائم به نیازها، نیازمندان و فرصت های بازار

 استفاده از مدل های جدید کسب و کار و دادوستد از جمله مدل مدیریت هم افزا شامل:

– مدیریت مالکیتی

– مدیریت ارتباطی

– مدیریت شراکتی

– مدیریت شبکه ای

 الگوشناسی و آگاهی از عوامل موفقیت دیگران و تنظیم الگوی مناسب و متناسب با خود و شرایط حاکم

 مدیریت فرصت های آشکار و پنهان، حال و آینده

 مدیریت تقاضاهای پنهان یا نیازهای پاسخ داده نشده

 مدیریت رشد و توسعه سودآور و پایدار

منبع: سایت دکتر احمد روستا

‎ گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر