مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب عنوان کرد: لزوم توسعه شبکه فاضلاب در البرز

با وجود کمبود منابع مالی و اعتباری، ضروری است عملیات اجرای شبکه فاضلاب در استان، توسعه یابد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب البرز گفت: با تصویب و ابلاغ نهایی تبصره ۳ که گویای مشارکت شهروندان در اجرای شبکه فاضلاب است، می توانیم بخشی از کمبود منابع مالی برای عقب ماندگی در اجرای شبکه فاضلاب را جبران و فاصله این استان را از نظر میزان برخورداری از شبکه فاضلاب با میانگین کشوری کمتر کنیم.
مهندس غلامرضا رضایی فر با تأکید بر اینکه این امر، مسئولیت مدیران آبفا را سنگین تر می‌کند، خاطرنشان کرد: حجم برنامه ها و پروژه های بر زمین مانده به خصوص در بخش اجرای شبکه فاضلاب و نیز مسکن مهر بالاست اما با وجود مشکلات همیشگی حقوقی، اداری، مالی و.. . ، تمام توان خود را برای تکمیل و اتمام پروژه‌ها
به کار خواهیم گرفت.

این مطلب را به اشتراک بگذار