مديرکل دامپزشکي استان تأکید کرد ضرورت ساماندهي پرنده فروشي هاي البرز

براي پيشگيري از بيماري ها و حفظ سلامت مردم، ساماندهي پرنده فروشي‌ها در استان البرز ضروري است.
به گزارش ایرنا، سيداصغر برائي نژاد، مديرکل دامپزشکي البرز با بیان این مطلب افزود: با توجه به رعايت نشدن اصول بهداشتي و تردد زياد مردم در محل‌هاي فروش پرنده، اين مکان ها بايد از نظر بهداشتي زير نظارت و بررسي قرار گيرند.
وي گفت: پرنده فروشي ها و مراکز عرضه حيوانات خانگي باید زیر پوشش دامپزشکي قرار گيرند اما افرادي به صورت غيرمجاز و دوره گرد در سطح شهرهاي استان البرز به فروش پرنده هاي زينتي، حيوانات خانگي و دام زنده اقدام مي کنند که بر اساس قانون جمع آوري و کنترل اين واحدها بر عهده
شهرداري هاست.
برائي نژاد اظهار داشت: ساماندهي اين واحدها بارها در کارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مطرح شده و شهرداري ها ملزم به همکاري با دامپزشکي و محيط زيست براي برخورد و پايش آنها شده اند اما در عمل تاکنون اقدام خاصي براي کنترل اين واحدها انجام
نشده است.
وي افزود: اين امر نيازمند ارائه راهکار مناسبي است و در این زمینه دامپزشکي استان در کارگروه سلامت و امنيت غذايي پيشنهاد گشت هاي مشترک سه گانه دامپزشکي، محيط زيست و شهرداري را به صورت ضربتي و هفتگي ارائه داده است.
مديرکل دامپزشکي استان البرز گفت: براين اساس براي استقرار فروشندگان پرنده و دام بايد مکان هاي خاص اختصاص يابد تا روند پايش بيماري ها و نظارت بر آنها به خوبي انجام شود.