مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد ضرورت ساماندهی پرنده فروشی های البرز

برای پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامت مردم، ساماندهی پرنده فروشی‌ها در استان البرز ضروری است.
به گزارش ایرنا، سیداصغر برائی نژاد، مدیرکل دامپزشکی البرز با بیان این مطلب افزود: با توجه به رعایت نشدن اصول بهداشتی و تردد زیاد مردم در محل‌های فروش پرنده، این مکان ها باید از نظر بهداشتی زیر نظارت و بررسی قرار گیرند.
وی گفت: پرنده فروشی ها و مراکز عرضه حیوانات خانگی باید زیر پوشش دامپزشکی قرار گیرند اما افرادی به صورت غیرمجاز و دوره گرد در سطح شهرهای استان البرز به فروش پرنده های زینتی، حیوانات خانگی و دام زنده اقدام می کنند که بر اساس قانون جمع آوری و کنترل این واحدها بر عهده
شهرداری هاست.
برائی نژاد اظهار داشت: ساماندهی این واحدها بارها در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مطرح شده و شهرداری ها ملزم به همکاری با دامپزشکی و محیط زیست برای برخورد و پایش آنها شده اند اما در عمل تاکنون اقدام خاصی برای کنترل این واحدها انجام
نشده است.
وی افزود: این امر نیازمند ارائه راهکار مناسبی است و در این زمینه دامپزشکی استان در کارگروه سلامت و امنیت غذایی پیشنهاد گشت های مشترک سه گانه دامپزشکی، محیط زیست و شهرداری را به صورت ضربتی و هفتگی ارائه داده است.
مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت: براین اساس برای استقرار فروشندگان پرنده و دام باید مکان های خاص اختصاص یابد تا روند پایش بیماری ها و نظارت بر آنها به خوبی انجام شود.

این مطلب را به اشتراک بگذار