مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حضور در دفتر سرپرستي روزنامه ايران در البرز:  قانون، پشتيبان تعامل بين كارگران و كارفرمايان است

تعامل و همدلي بين كارگر و كارفرما ايجاب مي‌كند حقوق و مزاياي قانوني كارگران رعايت شود و با تأمين به موقع اين حقوق نبايد اجازه دهيم كارگر بگويد حقم را گرفتم بلكه بايد بگويد حقوقم را به‌طور تمام و كمال دادند، چراكه قانون حامي و پشتيبان اوست و بايد اطمينان داشته باشد حقش او ضايع نخواهد شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز با حضور در دفتر سرپرستي روزنامه ايران در البرز و تأكيد بر پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كارگران گفت: اين واقعيتي است كه وقتي كارگران يك واحد توليدي از صاحب و مدير كارخانه رضايت داشته باشند و روابط دوستانه و صادقانه‌اي بين آنان برقرار باشد، خود كارگران به‌طور طبيعي از منافع اين واحد دفاع كرده و از هيچ كوششي برای موفقيت و پيشرفت كارخانه فروگذار
نخواهند بود.
علي ايماني با تشريح روابط كارگري و كارفرمايي و نقش تعاون و رفاه اجتماعي در استان البرز به پرسش‌هاي خبرنگار ايران پاسخ گفت.
لطفاً در مورد اهداف، سياست‌ها و وظايف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز توضيح دهيد.
اهداف اين اداره كل در راستاي سياست‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شامل كمك به بهبود فضاي كسب و كار، تدوين و تصويب و اجراي شايسته سند كار، ارتقاي كيفيت زندگي جامعه كار، كاهش نرخ بيكاري، ارتقاي شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه كار، كاهش حوادث ناشي از كار، رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي، شغل‌آفريني پايدار و مهار بيكاري، حفاظت، حمايت و صيانت از نيروي كار و ترويج و توسعه كارآفريني است.
همچنين رشد و گسترش تعاوني‌ها، ارتقاي فرهنگ كار، توليد و كارآفريني و توسعه فرهنگ ايمني، ايجاد و گسترش فرهنگ همدلي و تفاهم بين كارگران و كارآفرينان و از سوي ديگر، اهتمام ويژه در تعامل مثبت و مستمر با دستگاه‌هاي اجرايي و اصحاب رسانه از جمله مهمترين محورها و مأموريت‌هاي اساسي اين اداره كل در استان البرز به شمار مي‌رود.
تعاونی ها چه اهدافی را دنبال می کنند و در حال حاضر چه تعداد تعاوني با چه مقدار سرمايه مالي در استان فعاليت مي‌كند؟
به‌طور كلي، تعاوني ها با هدف كمك به استقرار عدالت اقتصادي، اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها از طريق گسترش مالكيت و حضور عام مردم در تعاوني ها در دستور كار برنامه‌‌ريزان قرار گرفته است. پيشگيري از انحصار، تورم و اضرار به غير، قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند و توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم از جمله سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب سال 1387 است كه بدون شك بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادي، فضاي كسب و كار، كاهش بيكاري و افزايش توليد ثروت در البرز نقش اساسي
ايفا مي‌كند.
از طرفي بدون ترديد، تعاوني‌ها به‌عنوان تشكل‌هاي اقتصادي و اجتماعي داراي توان و ظرفيت لازم براي سازماندهي اقشار و گروه‌هاي مختلف مردمي در راستای ايجاد توسعه انساني پايدار هستند؛ همچنين توانايي بالقوه و دارا بودن ظرفيت لازم براي كمك به سازماندهي و تنظيم بازار و حذف واسطه‌هاي غيرضروري و حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده از جمله نقاط قوت بخش تعاون در فضاي كسب و كار است.
در حال حاضر 3 هزار و 281 تعاوني در استان البرز ثبت شده كه البته همه اين تعاوني‌ها فعال نيستند اما در تلاشيم از خروج و ريزش تعاوني‌ها با حمايت و اقدامات كارشناسي جلوگيري كنيم.
در بخش تعاون نيز 146 هزار و 539 نفر عضو هستند و مجموعه سرمايه مالي تعاوني‌هاي فعال 4ميليارد و 400 ميليون تومان و آمار اشتغالزايي آنها 82 هزار نفر است.
نظرتان در مورد برون‌رفت از معضل بيكاري و افزايش آمار اشتغال چیست و به‌طور كلي متولي اشتغال كدام نهاد است؟
واقعيت اين است كه پديده بيكاري و اشتغال موضوع پيچيده‌ای است و براي كاهش نرخ بيكاري و رشد اشتغال بايد در مباحث اقتصاد كلان برنامه‌ريزي مدونی داشت، بخش‌هاي وسيعي از جمله وزارتخانه‌هاي مرتبط با امور اقتصادي و صنعت و همينطور بانك مركزي و نظام بانكي نقش اساسي و مهمی در اين زمينه ايفا مي‌كنند.
در حال حاضر با توجه به رشد منفي اقتصاد و ركود تورمي كه براي دولت يازدهم به ارث رسيده است در كشور و همينطور استان البرز با چالش‌هاي اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري در بخش توليد و صنعت مواجه هستيم كه اين امر نرخ بيكاري را تشديد
كرده است.
با اين حال، چشم‌اندازهاي روشن و امیدوار کننده‌‌ای در بخش سياست خارجي وجود دارد و اميد است با برداشتن كامل تحريم‌ها و همچنين حمايت دولت از صاحبان سرمايه و تحول مثبت در نظام بانكي، رفع چالش نقدينگي و اعطاي تسهيلات بانكي با كارمزد پايين، بتوان انگيزه لازم براي كارفرمايان و صاحبان سرمايه ايجاد كرد.
فرهنگ كار در حوزه اشتغال تا چه اندازه اثرگذار است؟
بدون ترديد فرهنگ كار نقش بسيار مهمي در كاهش و افزايش اشتغال دارد و آنچه به فرهنگ كار مشروعيت مي‌بخشد نظم‌پذيري جمعي، كار دلسوزانه و باورهاي عملي به ارزش كاربري، فكري و سازگارشدن با شرايط، قواعد و رفتارهاي صنعتي و توليدي است.
فرهنگ كار با بهره ‌وري و عملكرد شغلي بهتر رابطه مستقيم دارد و كساني كه از فرهنگ كاري بالايي برخوردارند عملكرد شغلي آنان نيز نتايج مطلوب‌تر و سودمندتري به بار مي‌آورد و ما براي تحكيم و حفظ فرصت‌هاي شغلي مي‌بايست فرهنگ كار را به‌طور مستمر و دائمي آموزش دهيم و براي حركت شتابنده به سمت شكوفايي اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال بايد حمايت و ترويج فرهنگ مطلوب كار را در اولويت
قرار دهيم.
آمار فرصت‌هاي شغلي در استان البرز به چه شکل است؟
در سال جاري، 42 هزار و 650فرصت شغلي پايدار در اين استان ايجاد شده و اين در حالي است كه سهميه در نظر گرفته شده براي استان البرز امسال 56 هزار و 260 نفر
بوده است.
در اين ارتباط اداره‌های كل ثبت اسناد، اقتصاد و دارايي، شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي، شركت برق و بنياد شهيد البرز به ترتيب بيشترين سهم را در زمينه اشتغال استان
داشته‌اند.
اميدواريم در اين‌باره برنامه‌ريزي‌ها در استان البرز به گونه‌اي تنظيم شود كه نرخ بيكاري را در استان كاهش داده و به سوي رشد اشتغال پايدار حركت كنيم.
يكي از مهمترين و اساسي‌ترين بخش‌هاي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي بخش روابط كار است. لطفاً درباره وظايف اين بخش توضيح دهيد؟
بخش روابط كار از مهمترين بخش‌هاي وظايف اين اداره كل است. تنظيم روابط ميان كارگر و كارفرما، نظارت بر اجراي دقيق قوانين كار و تأمين اجتماعي، توسعه فرهنگ ايمني و بهداشت كار، ساماندهي بازرسي‌هاي مؤثر و مستمر برای صيانت از نيروي كار، حمايت از تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، تلاش براي كاهش حوادث ناشي از كار از مهمترين وظايف بخش روابط كار اين اداره كل است كه براي تحقق اين وظايف تمام تلاش خود و همكاران را به كار
خواهيم گرفت.
بايد يادآوري كنم حمايت‌هاي قانوني و حقوقي در برابر بيكاري، ساماندهي قراردادهاي موقت كار و به روز كردن نظام طبقه‌بندي مشاغل نيز از ديگر وظايف و اهداف بخش روابط كار اين اداره كل است كه اميدواريم با رعايت كامل اصل سه‌جانبه‌گرايي و رشد فرهنگ همدلي، تفاهم و ترويج فرهنگ كار شاهد رشد و بهره‌وري هرچه بيشتر در بخش توليد در استان البرز باشيم.
سخن پاياني.
قبل از هر چيز از دعوت سرپرستي روزنامه ايران در البرز و انجام اين مصاحبه قدرداني مي‌كنم و يادآور مي‌شوم برنامه‌هاي خاصي به مناسبت هفته تعاون از 13 تا 18شهريورماه پيش‌بيني كرده‌‎ايم كه تجليل از كارآفرينان، انتخاب و معرفي تعاوني‌هاي برتر استان، قدرداني از پيشكسوتان و چهره‌هاي ماندگار كارآفرين و نيز بهره‌برداري از مجموعه و سالن ورزشي چند منظوره از آن جمله است كه سالن تيراندازي آن براي نخستين بار در البرز گشايش مي‌يابد و جزو 4سالن استاندارد كشور محسوب
مي‌شود.
سيدرضا جمشيدي سرپرست روزنامه ايران در استان البرز نيز در اين نشست با سپاسگزاري از حضور مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي البرز، ضمن استقبال از تعامل و همكاري ايجاد شده، براي انعكاس فعاليت‌هاي اين اداره كل ابراز
آمادگي كرد.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر