مديرعامل شركت آبفاي استان البرز خبر داد اجراي طرح ضربتي برداشت سهم آب كرج از سد طالقان

مديرعامل شركت آبفاي استان البرز از آغاز اجراي طرح ضربتي ساخت يك مجموعه تأسيسات جديد با هدف برداشت سهم كامل آب تخصيص داده شده به كرج از سد طالقان خبر داد. غلامرضا رضايي فر افزود: هزينه ساخت اين تأسيسات جديد شامل خط لوله، ساخت مخزن آب به شكل روباز و ايجاد يك ايستگاه پمپاژ 25ميليارد ريال برآورد شده است.
وي يادآور شد: آب خام مورد نياز براي اجرای فرآيند تصفيه در تصفيه خانه رجايي شهر از طريق خط انتقال آب سد طالقان به تهران تأمين مي‌شود كه در بلوارموذن كرج فشار آب در اين خط پيشتر در شرايط عادي به اندازه‌اي بود كه انتقال آب به تصفيه خانه در ارتفاع 170 متري بلوار موذن را ميسر مي‌كرد. رضایی فر گفت: البته با شروع برداشت، تخصيص كامل آب توسط تهران از اين خط انتقال (به ميزان 115 ميليون مترمكعب در سال) فشار اين خط براي برداشت توسط كرج كاهش يافت و اكنون انتقال آب به ميزان 35 ميليون مترمكعب در سال به شيوه قبلي كه به صورت ثقلي انجام مي‌شد، امكان‌پذير نيست. رضايي فر افزود: به همين دليل براي پاسخگويي به آب شرب مورد نياز شهروندان در فصل گرما و جلوگيري از كمبود آب، اجراي اين طرح در دستور كار قرار گرفت و عمليات اجرايي آن از هفته اول خرداد ماه سال جاري آغاز شد. به گفته وي، سرعت عمل در اجرای اين طرح در حدي است كه در شرايط عادي به حداقل يك سال زمان نياز دارد، اما با تمهيدات پيش‌بيني شده قرار است اين طرح حداكثر تا پايان تيرماه به بهره‌برداري برسد. رضايي افزود: در 3 هفته اخير 7 هزار و 300 مترمكعب خاكبرداري مخزن و ايستگاه پمپاژ، 800 مترمكعب خاكريزي ديواره‌هاي مخزن روباز، 54 تن آرماتوربندي فونداسيون ايستگاه پمپاژ، همراه با بخشي از خط انتقال برق و نصب ترانس هاي برق، پوشش داخلي و خارجي لوله‌هاي فولادي و عمليات خاكبرداري مسير لوله‌گذاري اين طرح اجرا شده است. مدير عامل شركت آبفاي البرز ادامه داد: تمام لوله و تجهيزات مورد نياز خريداري و به محل اجراي طرح انتقال يافته و در مجموع پيشرفت اين طرح بيش از 45 درصد بوده است كه با ادامه روند فعلي پيش‌بيني مي‌شود در موعد مقرر يعني اواخر تيرماه به بهره‌برداري برسد.