مجموعه مطالب سواد رسانه ای _ بخش هشتم

مجموعه مطالب سواد رسانه ای _ بخش هشتم

? قسمت هشتم: «رویکردهای سه‌گانه مواجهه با رسانه‌ ها۳ (واقع‌بینانه)»

در قسمت اول رویکردهای سه‌گانه نسبت به رسانه‌ ها، از رویکرد خوش‌بینانه صحبت کردیم و گفتیم این دسته معتقدند که هر پیامی که توسط رسانه ارسال می‌شود را باید بدون قید و شرط پذیرفت.
در قسمت دوم از رویکرد بدبینانه حرف زدیم. معتقدان به این رویکرد بر این باورند که هرگونه پیامی که از رسانه‌ ها به سمت مخاطب می‌آید مضر است و به‌طورکلی رسانه‌ ها چیزی به‌جز آسیب و تهدید برای انسان‌ها به ارمغان نمی‌آورند.
در این قسمت به سومین رویکردی که نسبت به رسانه وجود دارد یعنی رویکرد واقع‌بینانه اشاره می‌کنیم.

? در این رویکرد رسانه‌ ها هم «فرصت» و هم «تهدید» محسوب می‌شوند. نه فایده و نه آسیب‌های آن، انکار نمی‌شود. به عبارتی دیگر، رسانه‌ ها بسته به نوع استفاده مخاطب ممکن است که در زندگی به انسان کمک کنند یا به‌نوعی مخل آسایش او شوند.

? این افراد نسبت به آینده نه ترس و نگرانی شدید دارند و نه در خوش‌خیالی تمام به سر می‌برند؛ بلکه معتقدند که باید برای استفاده از رسانه برنامه‌ریزی کرد.

? حامیان این رویکرد بر این باورند که اگر استفاده از رسانه‌ ها محدود و مشروط باشد، می‌تواند خطرات آن‌ها را به حداقل ممکن برساند و فوایدشان را افزایش دهد.

? معتقدان به این رویکرد در میان پیام‌های رسانه‌ ای دست به انتخاب می‌زنند؛ به همین دلیل موضعی فعال در قبال رسانه‌ ها اتخاذ می‌کنند. کسانی که با این رویکرد به رسانه‌ ها نگاه می‌کنند، قائل‌اند که باید انسان‌ها را در قبال رسانه‌ ها توانمند ساخت و بر تعلیم سواد رسانه‌ ای در این راستا تأکید می‌کنند.

ادامه دارد …

منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار