مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای _ بخش سیزدهم

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای _ بخش سیزدهم

مجموعه مطالب سواد رسانه‌ ای

?قسمت سیزدهم: «رسانه‌ های یکسویه و دوسویه» (۲)

? در قسمت قبل رسانه‌ های یک‌سویه و دوسویه را تعریف کردیم و همچنین بیان کردیم که رسانه‌ های جمعی از جنس رسانه‌ های یک‌سویه و شبکه‌های اجتماعی جزء رسانه‌ های دوسویه هستند. در این قسمت به تبیین تفاوت‌های این دو نوع می‌پردازیم.
این تفاوت‌ها عبارتند از:

۱️⃣ اولین تفاوت این رسانه ها در دامنه دسترسی آن‌ها است. رسانه

فناوری رسانه‌های اجتماعی و رسانه های جمعی هر دو امکان گسترش دسترسی را فراهم می‌کنند و می‌توانند به مخاطبانی جهانی دست یابند.
با این وجود رسانه‌های جمعی به‌طور شاخص از یک شبکه سازمانی متمرکز برای سازمان‌دهی، تولید و انتشار استفاده می‌کنند، درحالی‌که رسانه‌های اجتماعی ذاتاً تمرکززدایی شده‌اند. این رسانه‌ها کمتر سلسله مراتبی هستند و با نقاط متعدد تولید و مصرف مشخص می‌شوند.

۲️⃣ دیگر تفاوت را می‌توان در قابلیت دسترسی آن‌ها دانست.

وسایل تولید برای رسانه های جمعی به‌طورمعمول در اختیار دولت و یا شرکت‌های خصوصی هستند ولی رسانه های اجتماعی به‌طور رایگان یا با هزینه ناچیز در دسترس عموم مردم قرار دارند.

۳️⃣ سومین تفاوت در استمرار است.

تولیدات رسانه‌ های جمعی، زمانی که ایجاد می‌شوند، دیگر قابل‌تغییر دادن نیست (زمانی که مقاله‌ای در یک مجله چاپ و توزیع شد، دیگر نمی‌توان درآن تغییری ایجاد کرد)، درحالی‌که تولیدات رسانه‌های اجتماعی را می‌توان تقریباً به‌طور فوری تغییر داد.

۴️⃣ محدودیت یکی دیگر از تفاوت‌ها است.

در تمام رسانه های جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه محدودیت تولید محتوا داریم، در حالی‌که در رسانه های اجتماعی محدودیتی برای تولید محتوا نیست زیرا در آنجا بحث دیده شدن محتوا است.

۵️⃣ مقوله اعتبار را هم می‌توان از مهم‌ترین تفاوت‌های رسانه های یک‌سویه و دوسویه برشمرد.

فضای رسانه‌های جمعی کاملاً رسمی و محتوا تا حدود زیادی معتبر است اما فضای رسانه های اجتماعی غیررسمی و محتوا کمتر مورد اعتبار است. البته کاربران به‌راحتی می‌توانند محتوای مورد شایعه و غیر معتمد را شناسایی و معرفی کنند.

سواد رسانه ای  رسانه شناسی

این مطلب را به اشتراک بگذار