کمترین ساخت و ساز غیرمجاز در شهرجدید هشتگرد

ساخت و ساز غیرمجاز، خط قرمز معاونت فنی و شهرسازی شهرداری شهرجدید هشتگرد در حوزه شهرسازی است.
معاونت فنی و شهرسازی شهرداری شهر جدید هشتگرد گفت: شهر جدید هشتگرد در میان شهرهای استان دارای کمترین ساخت و ساز غیرمجاز است.
مهندس محمد میبدی، تصریح کرد: گشت های ثابت و سیار واحد کنترل و نظارت شهرداری به صورت شبانه روزی بر روند ساخت و سازهای شهری نظارت دارند و از طرف دیگر با توجه به جرائم سنگین ساخت اضافه بنا و ساخت و ساز غیرمجاز، دیگر انگیزه‌ای برای انجام این عمل وجود ندارد.
وی افزود: شهر جدید بر خلاف شهرهای سنتی کشور، بر مبنای اصول شهرسازی و معماری ساخت و قبل از ورود ساکنان، تمام سرانه‌ها و امکانات لازم پیش‌بینی شده است. میبدی خاطرنشان کرد: شهر جدید هشتگرد از نظر سرانه‌های خدماتی و با مساحت ۴هزار و ۴۰۰ هکتار محدوده شهری و با احتساب حریم مجموعاً ۱۰ هزار هکتار در میان شهرهای جدید کشور دارای رتبه اول است. ‌

این مطلب را به اشتراک بگذار