قوانین طلایی کسب و کار

قوانین طلایی کسب و کار

برای موفقیت در کسب وکار باید تلاش کرد و همراه با تلاش اصول و قوانینی را رعایت نمود. مجموعه این اصول و قوانین را می توان از نظرات افراد موفق این حوزه که حاصل تجربیات آنان است، به دست آورد. در این نوشتار مجموعه ای از قوانین طلایی کسب و کار را تقدیمتان می کنیم؛ با این آرزو که برایتان مفید و رهگشای فعالیت ها ومشکلاتتان باشد.

شما چگونه موفقیت کارتان را اندازه می گیرید؟

اغلب شرکت ها به فروش روزانه, هفتگی و ماهانه خود توجه دارند. بعضی دیگر به مداخل و سود هفتگی, ماهانه و یا سالانه توجه دارند. شرکت های موفق آنهایی هستند که مداخل روزانه را لحاظ می کنند. از آنها موفق تر کسانی هستند که به مداخل ساعتی توجه دارند.

قوانین طلایی کسب و کار

کارکنانتان را تشویق کنید

شما به عنوان یک مدیر, باید کارکنانتان را تشویق کنید که اگر در کارشان عقب می مانند, موضوع را به شما گزارش کنند. با کارکنانتان در تماس منظم باشید و از نحوه و نتیجه فعالیت هایشان باخبر شوید.

قوانین طلایی کسب و کار

یکی از سوءتفاهم‌هایی که افراد در مورد رهبران دارند، این باور است که رهبری صرفاً ناشی از یک سمت یا یک عنوان است. اما چنین چیزی واقعیت ندارد. نیازی نیست که شما بالاترین رتبه را در گروه خود داشته باشید تا بتوانید رهبری کنید. اگر این چنین فکر می‌کنید، آنگاه دچار توهم سمت و جایگاه اداری می‌شوید.

معیار حقیقی رهبری، تأثیرگذاری است ، نه چیزی بیشتر، نه چیزی کمتر. رهبری یعنی پویایی و حق رهبری باید به طور فردی و در قبال هر شخصی که ملاقات می‌کنید، به دست آید. این که در کدام پله از نردبان رهبری باشید، به گذشته‌ رابطه‌ شما با آن فرد بستگی دارد.

سمت و جایگاه اداری نقش اندکی در رهبری عمومی دارد. تأثیرگذاری بر دیگران ناشی از آمادگی شما است نه سمت شما. رهبری انتخابی است که می‌نمایید نه صندلی که بر آن می‌نشینید. هر کسی می‌تواند به یک رهبر تبدیل شود. شما می‌توانید بدون توجه به سمتی که دارید، باعث ایجاد تفاوت شوید.

قوانین طلایی کسب و کار

چگونه کارمندان در مدت زمان کمتر بازده کاری بالاتری داشته باشند؟

✅ اگر نیرویی را به طور صحیح مدیریت کنیم و با انگیزه مناسب کار کند ۴۰ درصد بیشتر از همکاران خود بازده دارد.

✅ اگر برای نیرویی به خوبی هدف گذاری کنیم این نیرو می تواند ۲۴۰ درصد بیش از همکاران خود بازده داشته باشد.

✅ اگر نیرویی به خوبی برای شغلش انتخاب شود این نیرو می تواند ۱۲ برابر همکاران خود بازده داشته باشد.

قوانین طلایی کسب و کار

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار