قوانین دریافت مجوز کسب و کار + ویدئو

قوانین دریافت مجوز کسب و کار + ویدئو

ماده ( ۷ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار چنین بیان می کند:

ماده ۷ ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط « هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»  تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی  مذکور اعلام می شود.

با توجه به این ماده قانونی، مراحل و قوانین دریافت مجوز کسب و کار در برنامه زنده تلویزیون پایش مورد بررسی قرار گرفته است که بخشی از آن را در این پست مشاهده می کنید.

قوانین دریافت مجوز کسب و کار

 

 گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار