قائم مقام شهردار کرج تأکیدکرد غلبه بر موانع سرمایه‌گذاری با حمایت از بخش خصوصی

قائم مقام شهردار کرج تأکیدکرد  غلبه بر موانع سرمایه‌گذاری با حمایت از بخش خصوصی

حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، گامی اساسی است که می‌تواند بر موانع سرمایه گذاری غلبه‌ کند. محمدرضا رضاپور، قائم مقام شهردار کرج با بیان این مطلب به تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد و افزود: تصویب این قانون نقش بسزایی در رفع موانع
سرمایه‌گذاری دارد. وی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی باید محور فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد، تصریح کرد: تحقق این مهم تحرک لازم را برای اجرای طرح های شهری فراهم می‌کند و اقدام ضروری برای مدیریت شهری محسوب می شود. رضاپور گفت: کشور بویژه در سال های اخیر برای مقررات‌زدایی و آزاد سازی تجارت گام‌های اساسی و ارزنده ای برداشته و به تبع آن نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های کارآمد به منظور ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور با تکیه بر تولید داخلی، اظهار داشت: تقویت منابع و امکانات داخلی به ویژه صنایع باید اولویت اول بخش اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار گیرد. رضاپور با بیان اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است، تصریح کرد: این مهم در نهایت راهکارهای توسعه و دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ساله را محقق می کند. قائم مقام شهردار کرج با بیان اینکه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی اجرای طرح های شهری را محدود می‌کند، گفت: رسیدن به منابع پایدار و بهره‌گیری مستمر از توان و ظرفیت بخش خصوصی می تواند عامل مؤثری در رفع این
محدودیت ها باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذار