قائم مقام شهردار کرج ‌منصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار کرج، محمدرضا رضاپور با حفظ سمت به عنوان قائم مقام شهردار کرج منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
به موجب این حکم در راستای اعمال سیاست تمرکز نکردن و با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، مستندا به مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری با حفظ پست سازمانی و سمت فعلی به‌عنوان قائم مقام اینجانب منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی و بهره گیری از توان فنی و تخصصی، منابع و ظرفیت های موجود، با امعان نظر به ضوابط و مقررات مربوطه و با رعایت اختیارات تفویضی، موفق و موید باشید. محمد رضا رضاپور سمت معاون اداری و مالی شهرداری کرج را نیز بر عهده دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذار