طي حكمي از سوي شهردار كرج، محمدرضا رضاپور با حفظ سمت به عنوان قائم مقام شهردار كرج منصوب شد.
در متن اين حكم آمده است:
به موجب اين حكم در راستاي اعمال سياست تمركز نکردن و با توجه به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي، مستندا به مفاد ماده 79 قانون شهرداري با حفظ پست سازماني و سمت فعلي به‌عنوان قائم مقام اينجانب منصوب می شوید.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و نصب العين قرار دادن تقواي الهي و بهره گيري از توان فني و تخصصي، منابع و ظرفيت هاي موجود، با امعان نظر به ضوابط و مقررات مربوطه و با رعايت اختيارات تفويضي، موفق و مويد باشيد. محمد رضا رضاپور سمت معاون اداري و مالي شهرداري كرج را نيز بر عهده دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر