فرماندار كرج با حضور در دفتر سرپرستي روزنامه ايران در استان البرز:  البرز، استان شد اما كرج همان كرج قديم ماند

ايران واشقاني فراهاني/
برخلاف روال معمول ديدارها كه اغلب به دليل مشغله زياد با تأخير برگزار مي‌شود، فرماندار كرج با همراهي 2 نفر از مديران فرمانداري و مدير روابط عمومي اين نهاد، رأس ساعت مقرر، خود را به دفتر ايران البرز رساندند.
پاسخ‌هاي عنوان شده در اين ديدار، از جنس آمار و اطلاعات و واقعيت‌هايي از اوضاع اين روزهاي استان البرز و كرج بود.
چيزي كه بيش از همه در اين ديدار جلب توجه مي‌كرد آگاهي و اشراف دكتر محمدتقي ايراني، فرماندار كرج بر اوضاع كرج و استان البرز بود چرا كه چند ماهي بيشتر از انتصاب وي به عنوان فرماندار كرج نمي‌گذرد.
با اين همه اما، قبل از پرداختن به شرح بيشتر اين ديدار يادآوري چند نكته لازم به نظر مي‌رسد، اول اينكه با وجود آمادگي فرماندار كرج براي پاسخگويي در همه زمينه ها، با مشورت سرپرستي و گروه خبري ايران البرز، بنا شد در اين ديدار بيشتر به جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كرج و البرز پرداخته شود.
بهتر است بدانيد كه فرماندار كرج داراي دكتراي حقوق بين‌الملل و كارشناس ارشد حقوق عمومي است. از جمله مسئوليت‌هايي كه تا كنون بر عهده داشته مي‌توان به مسئول امور فرهنگي ستاد آزادگان فرمانداري تهران، كارشناس امور دانشجويان شاهد وزارت علوم، كارشناس مسئول امور مجلس و كارشناس ارشد حقوقي وزارت كشور، كارمند نمونه، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، تأليف و چاپ مقاله‌هاي علمي و پژوهشي و تدريس در دانشگاه اشاره كرد.
دكتر ايراني از سال 80 تا 83 سمت فرماندار تاكستان در استان قزوين و از سال 83 تا 85 نيز سمت فرماندار بجنورد مركز استان خراسان شمالي را در كارنامه خود دارد و جالب اينكه اين 2 مسئوليت وي با استان شدن قزوين و خراسان شمالي همزمان بوده كه البته مي‌تواند نقطه قوت براي مسئوليت فعلي‌اش به عنوان فرماندار كرج و استان نوپاي البرز محسوب شود.
دكتر ايراني در خلال اين گفت‌وگو به موضوعي اشاره كرد كه حداقل براي ما تازگي داشت و آن اينكه براي شكل‌گيري هر يك از استان‌هاي قزوين و خراسان شمالي، دولت رقمي حدود 500 ميليارد تومان اعتبار راه‌اندازي در نظر گرفته بود در حالي كه از نماد و نمايش اين اعتبار در استان البرز خبري نيست.
گفت‌وگوي ما را با دكتر محمدتقي ايراني فرماندار كرج مي‌خوانيد.
آقاي فرماندار ترافيك در كلانشهرها به معضلي جدي تبديل شده است، نظر شما در مورد اين معضل در كلانشهر كرج چيست؟
واقعيت اين است كه آمارها در اين زمينه بهترين و گوياترين پاسخ هستند، توجه داشته باشيد كه البرز نيم درصد وسعت كشور را دارد، اما 18 درصد ترافيك كشور در شا هراه و راه‌هاي مواصلاتي اين استان قرار گرفته است كه اين امر اهميت اين استان و قرار گرفتن در مسير راه‌هاي حدود 14 استان كشور را نشان مي‌دهد.
با توجه به اينكه در گذشته و حتي امروز البرز حياط خلوت و خوابگاه تهران محسوب مي‌شود، جالب است بدانيد كه 68 درصد اين ترددها در كرج متوقف مي‌شوند، در حالي كه همواره تصور مي‌شد همه خودروها از البرز عبور مي‌كنند و اين ترافيك مربوط به استان‌هاي ديگر است، اما اگر اين بررسي آماري را به شهرستان نظر آباد در استان البرز نيز تعميم دهيم خواهيم ديد كه 91 درصد ترافيك و عبور خودروها در اين استان متوقف مي‌شوند و فقط 9 درصد آن از نظر آباد به استان‌هاي ديگر از جمله قزوين و زنجان منتقل مي‌شود.
بنابراين طرح‌هاي مختلفي مثل 2طبقه كردن اتوبان براي عبور خودروهاي خارج از كرج كه 9 درصد ترافيك را شامل مي‌شود، منتفي است و بايد برنامه‌ريزي روي ورودي‌هاي كرج صورت گيرد كه آن هم وقتي به پل فرديس تا حصارك مي‌رسيم به دليل عبور خط مترو بسياري از ورودي‌هاي اين كلانشهر به هم ريخته و به نوعي كور شده است.
اين كلانشهر به بزرگراه، اتوبان، تقاطع‌هاي غيرهمسطح و نقشه‌هاي مهندسي شهري نياز دارد تا بتوان ترافيك داخل شهر و خودروهايي كه از اتوبان وارد اين كلانشهر مي‌شوند را هدايت و كنترل كرد، اگر مي‌خواهيم ترافيك رواني در كرج داشته باشيم بايد نگاهمان را بر ايجاد بزرگراه‌هاي مناسب در داخل شهر كرج متمركز كنيم.
آيا امكانات كلانشهري همچون كرج به عنوان مركز استان البرز كافي است؟
واقعيت اين است كه شهري با اين عظمت به عنوان يكي از كلانشهرهاي كشور، هنوز شهرستان باقي مانده است، يكي از ويژگي‌هاي كرج كه باعث جلب، جذب و استقرار اقوام مختلف در اين شهر شده، اين است كه بافت آن مانند شهرستان‌هاي ديگر است و مردم قوم‌هاي مختلف در اينجا احساس غربت نمي‌كنند.
كرج هنوز توسعه پيدا نكرده و زيرساخت‌هاي شهري‌اش متناسب با اين جمعيت رشد نيافته و هنوز بسياري از امكانات شهري در اين كلانشهر ايجاد نشده است. بزرگراه‌ها و خيابان‌هايي كه در ‌شأن مردم باشد و امكانات تفريحي و ورزشي لازم براي اين كلانشهر شكل نگرفته است. كرج شهرستان بزرگي با جمعيت متراكم و البته امكاناتي در حد فقر مطلق است، يعني در مقام مقايسه، كرج در پايين‌ترين رديف جدول قرار دارد، در واقع كرج بايد محروم معرفي شود و نه برخوردار، اما نزديكي به تهران باعث شده كه شهري برخوردار
قلمداد شود.
ادامه طرح بزرگراه همت كه در گرمدره متوقف مانده،
به كجا انجاميد؟
ادامه طرح بزرگراه همت روند كندي دارد اما متوقف نشده است. يكي از راه‌هاي كاهش ترافيك به‌طور قطع ادامه بزرگراه همت است كه لاين شمالي‌ آن كه به جهان نما مي‌رسد به كاهش ترافيك كمك مؤثري خواهد كرد، اما اگر اين ترافيك وارد كرج شود هيچ راهي براي برون رفت آن نيست بنابراين بايد ادامه همت را از كوهپايه عبور دهند و از آن طرف شهر با اتصال به حصارك بيرون برود كه البته به خاطر عبور از مناطق شهري هزينه سنگيني براي شهر دارد و شهرداري به عنوان متولي بايد همه اعتبار و هزينه‌هاي آن را تأمين كند.
نكته بسيار مهم و حائز اهميت اين است كه اگر پروژه همت همزمان با بزرگراه داخل شهر افتتاح نشود، ترافيك اتوبان شهر كرج را قفل خواهد كرد، در لاين جنوبي همت 85 درصد از زمين‌هايي كه بايد خريداري مي‌شد، اغلب دولتي است و 10 درصد مربوط به بخش خصوصي و ملك مردم است كه شهرداري تقبل كرده تا آن را آزاد كند، لاين جنوبي ترافيك را روان‌تر خواهد كرد چرا كه با گذر از محمدشهر و كمالشهر، از طريق بي‌بي سكينه خارج و به اتوبان متصل مي‌شود، اما لاين شمالي اين طرح فقط وارد كرج شده و به بافت قديمي كرج وصل مي‌شود كه ظرفيت خيابان‌ها بسيار كم است و بلافاصله به مركزي‌ترين بخش كرج مي‌رسد، بنابراين تأكيد مي‌كنم كه ادامه طرح همت در لاين شمالي و جنوبي بايد همزمان افتتاح شود.
مترو يا همان طرح قطار شهري كرج در چه حالي است؟
قطارشهري داراي اعتبار ملي و حمايت مالي شهرداري كرج است و تقريبا كار مسيرها تمام شده است، البته در حال حاضر مطالبات پيمانكار سررسيد شده و عقب افتاده است، اميدواريم با اين هزينه‌هاي سنگين و اعتباري كه شهرداري كرج صرف مي‌كند يكي از خط‌هاي قطار شهري اين كلانشهر تا پايان سال افتتاح شود اما تكميل كل پروژه قطار شهري در تمام مسيرهاي اصلي كاري زمان بر است همان گونه كه در تهران، مشهد و اصفهان نيز تمام نشده است.
آقاي فرماندار با توجه به استان شدن البرز و اختصاص رديف بودجه، آيا رقم بودجه استان يا شهرستان كرج معلوم است؟
موضوع بودجه به بيان مقدماتي نياز دارد و آن اين است كه به دليل اجراي طرح پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم، تقريباً نصف بودجه كشور به اين امر اختصاص دارد و عده‌اي هم مشتاق هستند از يارانه‌ها استفاده كنند در حالي كه اقتصاددانان و برنامه ريزان كشور آن را تهديدي جدي براي توسعه كشور مي‌دانند، با اين حساب دولت نمي‌تواند بودجه لازم را به استان‌ها و شهرستان‌ها اختصاص دهد.
به هرحال در بخش عمران استان البرز سال گذشته كمتر از 20 درصد تخصيص بودجه داشتيم و امسال قول داده اند تخصيص بالاي 50 درصد باشد، در شوراي برنامه‌ريزي استان از محل اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ماده 18 كه به ماده 22 تبديل شده و از ساير فصول اعتبارهاي ملي و استاني نزديك به 106 ميليارد تومان اعتبار در سال جاري تعيين شده است كه اميدواريم با تخصيص آن بر اساس شاخص ها، بتوانيم پروژه‌هاي نيمه تمامي كه بيش از 50 درصد پيشرفت دارند را تكميل كنيم و در دهه فجر به بهره‌برداري برسانيم، ضمن اينكه هيچ پروژه و طرح جديدي را شروع نخواهيم كرد.
با اين حال اجازه بدهيد واقعيتي را بازگو كنم و آن اين است كه در دهه فجر‌‌سالهاي نه چندان دور آنقدر پروژه و طرح‌هاي دولتي آماده بهره‌برداري مي‌شد كه وقت نمي‌كرديم آنها را افتتاح كنيم، اما سال گذشته حتي يك پروژه دولتي در كرج افتتاح نشد و همه پروژه‌ها مربوط به بخش خصوصي بود از جمله مدرسه خيرساز، بيمارستان و درمانگاه و كارخانه خصوصي نيز بسيار انگشت شمار بود، در حالي كه به خاطر وجود جوانان و جمعيت انبوه استان انتظار داريم پروژه‌هاي ملي بزرگي در البرز افتتاح شود.
بايد بگويم كه در بهداشت و درمان، آموزش و رفاه محروم و نيازمند توجه جدي دولت هستيم، و اين پرسش همچنان باقي است كه چگونه است كه هنوز كسي نمي‌داند براي استان شدن البرز چقدر اعتبار تخصيص يافته و جذب شده است، در حالي كه دولت براي شكل‌گيري استان خراسان شمالي تا 500 ميليارد تومان اعتبار براي ابنيه، ساختمان، تجهيزات و نيروي انساني اختصاص داد، اما هنوز نماد و نمايش اعتبار راه‌اندازي البرز را كسي نمي‌داند.
در حال حاضر همه اداره‌هاي كل استان با حداقل امكانات فعاليت مي‌كنند و در مقايسه با شهرهايي از كشور كه 20 تا 30 هزار نفر جمعيت دارند از امكانات بسيار كمتري برخوردارند و اين اجحافي است كه در حق البرز و مردم استان شده است و چون اعتبار راه‌اندازي و شكل‌گيري به استان تخصيص نيافته، ناچاريم مسائل را به‌طور شخصي يعني فقط با امكانات داخل استان حل كنيم.
مسئولان و مديران نيز ناچارند از يكديگر درخواست كمك و مساعدت داشته باشند كه در‌شأن آنها نيست، متأسفانه وضع به گونه‌اي است كه بايد تأكيد كنيم كه استان البرز بر شانه‌هاي مردم كرج ايجاد شد و شكل گرفت و امروز هرچه در استان البرز وجود دارد متعلق به كرج است كه تا چند سال پيش دومين شهرستان بعد از تهران در استان تهران بزرگ بوده است.
كرج به عنوان مركز استان البرز پايه‌هاي اين استان را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه حتي از امكانات اوليه نيز محروم است و وقتي وضع كرج اين گونه باشد وضع ساير شهرستان‌هاي استان از جمله اشتهارد، فرديس و طالقان به مراتب نامناسب‌تر و نامطلوب‌تر است.
اين كوتاهي و جفا متأسفانه در گذشته به استاني كه از نظر جمعيت دومين يا سومين استان كشور است و در حق مردمي كه به نسبت محروم هستند روا شده است، واقعيت اين است كه بخاطر گسترش حوزه جغرافيايي و تشكيل 6فرمانداري در البرز قادر به ارائه خدمت مطلوب و در‌شأن مردم شريف استان نيستيم، تمامي امكانات همان امكانات كرج قديم است و فقط اسم آن عوض شده است.
البته ناگفته نماند استاندار محترم البرز در تلاشي همه جانبه درصدد است با رايزني با رياست محترم جمهور و هيات دولت اعتباراتي را براي كرج و استان به دست آورد، اما امروز كل كشور با كمبود اعتبار مواجه است، بخشي از اين مشكلات به تحميل تحريم‌هاي ناجوانمردانه به كشورمان مربوط مي‌شود كه اميدواريم با سرلوحه قراردادن اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد و توصيه مقام معظم رهبري براين تنگناها و گرفتاري‌هاي اقتصادي فائق شويم.
جناب فرماندار اینکه به خاطر كمبود اعتبار برخي امكانات از جمله بعضي از فضاهاي دولتي در حال واگذاري به بخش خصوصي است، درست است؟
نه، به اين معني كه ابنيه، ساختمان يا امكانات متعلق به دولت به بخش خصوصي واگذار شود به هيچ وجه درست نيست چرا كه خريد و فروش ابنيه و امكانات دولتي خلاف قانون است و نمي‌تواند در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
با اين حال وضع برخي از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني دولت به نحوي است كه حتي با گذشت 2 دهه پيشرفت آنها بين 10 تا 15 درصد بوده است و با اين روند شايد تا چند دهه ديگر هم تكميل نشده و به بهره‌برداري نرسند، بنابراين اين گونه پروژه‌ها با تغيير جزيي و به عنوان مثال ساخت يك مجتمع تجاري در كنار آن با مشاركت بخش خصوصي تكميل مي‌شود و به هيچ وجه به معني واگذاري آن به بخش خصوصي نيست.
در چند سفر استاني دولت‌های نهم و دهم در‌سال‌هاي گذشته ايجاد ده‌ها و شايد صدها طرح و پروژه عمراني و ورزشي در البرز به تصويب رسيد، آيا از سرنوشت آنها اطلاع داريد؟
مي توان گفت كه حتي شاهد اجرای يك مصوبه از دولت قبل در استان نبوده‌ام و تأكيد مي‌كنم اگر كسي از اجراي اين مصوبات اطلاعاتی دارد به ما هم اطلاع دهد، چرا كه اگر به عنوان مثال طرحي 3 سال پيش در استان شروع شده باشد، بالاخره نتيجه‌اش تا حالا بايد معلوم و قابل مشاهده باشد در حالی که بيشتر مصوبه‌هاي قبلي فقط روي كاغذ بوده است. گفتنی است پاسخ فرماندار کرج به پرسش‌های بیشتر درباره موضوعات دیگر را به شماره بعدی موکول می‌کنیم.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر