فرماندار تأکید کرد ضرورت ایجاد نمادهای فرهنگی در شهر کرج

فرماندار تأکید کرد ضرورت ایجاد نمادهای فرهنگی در شهر کرج

محمد تقی ایرانی، فرماندار کرج گفت: باوجود تأکید بر ضرورت ایجاد نمادهای فرهنگی در استان البرز هنوز جای خالی نمادهای فرهنگی و قومی در مبادی و میدان‌های شهر کرج احساس می‌شود بنابراین در فرصت باقی مانده به سال جدید باید مسئولان امر تدبیری اتخاذ کنند و برای هویت‌سازی به صورت عملیاتی گام بردارند.
وی یادآور شد: ورودی و خروجی شهر به منزله سیمای شهری محسوب می‌شود و این مدخل به عنوان پیشانی استان باید همواره تمیز و آراسته باشد اما این گونه نیست و اغلب زباله‌های شهری، چهره نامناسبی را فرا روی مسافران عبوری
قرار می‌دهد.
فرماندار کرج افزود: استان البرز از ظرفیت‌های بیشماری در حوزه گردشگری برخوردار است که باید به نحو مطلوبی در ایام نوروز در معرض دید عموم قرار گیرد. همچنین باید با تمام امکانات روحیه امید، شادی و نشاط را در این ایام در دل‌های مردم و مسافران
ایجاد کنیم.

این مطلب را به اشتراک بگذار