عناوین آگهی ها در روزنامه های رسمی

عناوین آگهی ها در روزنامه های رسمی

در ادامه اطلاع رسانی در خصوص «آگهی» از جمله؛ نحوه سفارش آگهی، میزان تخفیفات و تسهیلات درج آگهی و ویژگی های یک آگهی خوب که در نوشته های پیشین به آن ها پرداختیم، در این نوشتار اطلاعاتی در مورد عناوین آگهی ها در روزنامه های رسمی ارائه می دهیم.

لازم است بدانیم هر آگهی که در یکی از رسانه های چاپی همانند روزنامه ها، مجلات و سایر نشریات و یا رسانه های غیر چاپی درج می گردد، زیر مجموعه یکی از عناوین آگهی ها و طبق تقسیم بندی زیر می باشد.

 

عناوین آگهی ها در روزنامه رسمی :

۱-آگهی تغییرات

۲-آگهی دعوت از بستانکاران

۳-آگهی ابقاء شرکت تعاونی

۴-آگهی اصلاحی شرکت

۵-آگهی اصلاحی مؤسسه

۶-آگهی اصلاحیه اساسنامه

 ۷-آگهی اعلان بطلان یک فقره کوپن اوراق مشارکت نوبت دوم

۸-آگهی افزایش سرمایه در شرکت

۹-آگهی انتقالی

۱۰-آگهی انحلال مؤسسه

۱۱-آگهی تأسیس شرکت

۱۲-آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی

۱۳-آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت اول

۱۴-آگهی تسویه بستانکاران: آگهی دعوت از کلیه بستانکاران

۱۵-آگهی تصمیمات

۱۶-آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت

۱۷-آگهی تصویب صورتهای مالی و تعیین بازرس شرکت

۱۸-آگهی تغییر آدرس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان

۱۹-آگهی تغییر پلاک شرکت

۲۰-آگهی تغییر محل شرکت

۲۱-آگهی تغییر مدیرعامل شرکت

۲۲- آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت

۲۳-آگهی تغییر مرکز اصلی مؤسسه

۲۴-گهی تغییرات تجدید انتخابات

۲۵- آگهی تغییرات مؤسسه

۲۶- آگهی تغییرات و تصمیمات

۲۷- آگهی ثبت آثار ادبی و هنری

۲۸- آگهی ثبت اختراع

۲۹- آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی

۳۰- آگهی رسمی انحلال شرکت

۳۱- آگهی رسمی ثبت علائم تجاری

۳۲- آگهی رسمی شرکت بازرگانی

۳۳- آگهی شروع تصفیه و دعوت از بستانکاران

۳۴- آگهی کاهش سرمایه شرکت

۳۵- آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

۳۶- آگهی اصلاح بند (ج) ماده (۹) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

۳۷- آگهی اصلاحیه آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی

۳۸- آگهی تجدید آگهی مزایده عمومی نوبت اول

۳۹- آگهی رأی شماره۶۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد

۴۰- آگهی رأی شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی

۴۱- آگهی رأی شماره۷۶۲ـ۷۶۱ـ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال مفاد قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

۴۲- آگهی نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی

۴۳- آگهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه

عناوین آگهی های دولتی:

۱- آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

۲- آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

۳- آگهی دعوت از سهامداران

۴- آگهی حق تقدم خرید سهام

۵- آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

۶- آگهی مزایده

۷- آگهی فراخوان مناقصه عمومی

عناوین آگهی های قوه قضائیه:   

        

۱- آگهی حصر وراثت

۲- آگهی احضار متهم

۳- آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

۴- آگهی دادنامه

۵- آگهی مزایده اموال غیر منقول

۶- آگهی برگ اجرائیه

۷- آگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

۸- آگهی معرفی داور

۹- آگهی آگهی ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم

۱۰- آگهی مطالبه وجه سفته

۱۱- آگهی رای دادگاه

نویسنده: سید رضا جمشیدی

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار