عضو هیأت امنای «شهرک صنعتی پیام ماهدشت» بیان کرد:«شهرک صنعتی پیام ماهدشت» در آستانه تحول چشمگیر

به گفته عضو هیأت امنای شهرک صنعتی پیام ماهدشت و مدیرعامل شرکت جلیس، چنانچه هیأت امنای منطقه صنعتی پیام ماهدشت موفق به دریافت پروانه از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی البرز شود، این شهرک در آستانه تحول چشمگیری قرار خواهد گرفت. علیرضا محیط، تأکید کرد: تسهیل در ادامه فعالیت صاحبان صنایع مستقر در شهرک، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منطقه، افزایش کیفیت تولیدی و بهره وری با امکان صدور مجوز برای ساخت واحدهای جدید غیرآلاینده و طرح های توسعه ای و رشد سرمایه گذاری از جمله این مزیت ها و تحول در این شهرک به‌شمار می‌رود. وی یادآور شد: واقعیت این است که زمین های منطقه صنعتی ماهدشت در گذشته برای کشاورزی مورد استفاده اهالی قرار می گرفت که در پی ایجاد سد کرج و کاهش آب منطقه قابلیت کشت را از دست داد و شماری از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید و اشتغالزایی با توجه به جمعیت روزافزون منطقه مبادرت به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی کردند و اکنون توقع دارند که توسط نهادها و دستگاه‌های اجرایی شهر و استان مورد حمایت قرار گرفته و با صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی، انگیزه بیشتر و تلاش افزونتر را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان این شهرک فراهم کنند. علیرضا محیط با تشریح موانع و مشکلات شکل گیری شهرک صنعتی پیام ماهدشت، تاکید کرد: در نهایت با پیگیری هیات مؤسس و برگزاری مجمع عمومی ۱۱ نفر از مدیران واحدها به عنوان هیات امنا انتخاب و به نمایندگی از طرف کلیه واحدهای مستقر در این منطقه، ضمن قدردانی از سازمان صنعت و معدن و تجارت، استانداری البرز، اداره کل محیط زیست، شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز و شهرداری ماهدشت، انتظار دارند دستگاه‌های اجرایی ذیربط از هیچ کمکی به این شهرک دریغ نورزند.

این مطلب را به اشتراک بگذار