به گفته عضو هيأت امناي شهرك صنعتي پيام ماهدشت و مديرعامل شركت جليس، چنانچه هيأت امناي منطقه صنعتي پيام ماهدشت موفق به دريافت پروانه از طريق شركت شهرك‌هاي صنعتي البرز شود، اين شهرك در آستانه تحول چشمگيري قرار خواهد گرفت. عليرضا محيط، تأكيد كرد: تسهيل در ادامه فعاليت صاحبان صنايع مستقر در شهرك، افزايش اشتغال و رونق اقتصادي منطقه، افزايش كيفيت توليدي و بهره وري با امكان صدور مجوز برای ساخت واحدهاي جديد غيرآلاينده و طرح هاي توسعه اي و رشد سرمايه گذاري از جمله اين مزيت ها و تحول در اين شهرك به‌شمار مي‌رود. وي يادآور شد: واقعيت اين است كه زمين هاي منطقه صنعتي ماهدشت در گذشته براي كشاورزي مورد استفاده اهالي قرار مي گرفت كه در پي ايجاد سد كرج و كاهش آب منطقه قابليت كشت را از دست داد و شماري از سرمايه گذاران بخش خصوصي براي توليد و اشتغالزايي با توجه به جمعيت روزافزون منطقه مبادرت به ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي كردند و اكنون توقع دارند كه توسط نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي شهر و استان مورد حمايت قرار گرفته و با صدور پروانه بهره‌برداري شهرك صنعتي، انگيزه بيشتر و تلاش افزونتر را براي توليدكنندگان و كارآفرينان اين شهرك فراهم کنند. عليرضا محيط با تشريح موانع و مشكلات شكل گيري شهرك صنعتي پيام ماهدشت، تاكيد كرد: در نهايت با پيگيري هيات مؤسس و برگزاري مجمع عمومي 11 نفر از مديران واحدها به عنوان هيات امنا انتخاب و به نمايندگي از طرف كليه واحدهاي مستقر در اين منطقه، ضمن قدرداني از سازمان صنعت و معدن و تجارت، استانداري البرز، اداره كل محيط زيست، شركت شهرك‌هاي صنعتي استان البرز و شهرداري ماهدشت، انتظار دارند دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط از هيچ كمكي به اين شهرك دريغ نورزند.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر