صندوق سرمایه گذاری جسورانه چگونه تأسیس می شود؟+اینفوگرافیک

صندوق سرمایه گذاری جسورانه چگونه تأسیس می شود؟+اینفوگرافیک

در راستای توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انواع گوناگون در بازار سرمایه تعریف شده که چند نوع آن، به منظور تأمین مالی ایجاد شده‌اند. صندوق‌های پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های جسورانه از این نوع هستند.

هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در شرف تأسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری از دیگر اهداف صندوق به حساب می‌آیند. در راستای هدف یادشده، صندوق منابع مالی را جمع ‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با توجه به موضوع فعالیت و به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری سازی دارایی‌های  یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

در اینفوگرافیک زیر در مورد چگونگی تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه بیشتر توضیح داده شده است.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

 

صندوق سرمایه گذاری جسورانه چگونه تأسیس می شود؟+اینفوگرافیک

لینک منبع

 گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار