صعود ۳۰ پله ای بهزیستی البرز در واگذاری مسکن مددجویان

صعود ۳۰ پله ای بهزیستی البرز در واگذاری مسکن مددجویان

اداره کل بهزیستی البرز با حرکتی جهادگونه در امر واگذاری مسکن به مددجویان و معلولان و جامعه هدف در این استان، توانسته است با ۳۰ پله صعود از رتبه ۳۱ در چند ماه اخیر به رتبه یک کشوری ارتقا
یابد.
افروز بهرامی افزود: با استفاده از ظرفیت های خیران توانستیم یکهزار خانوار دارای معلول یا زنان سرپرست خانوار را صاحب مسکن کنیم و نهضت واگذاری مسکن به معلولان و مددجویان استان نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: آمار اعلام شده تا اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته است و شاید این رقم درحال حاضر به بیش از ۲ هزار مسکن رسیده باشد، به همین دلیل در نظر داریم در هفته دولت جشن واگذاری مسکن ۲ را نیز
اجرا کنیم.
مدیرکل بهزیستی البرز گفت: البرز جزو معدود استان های کشور است که با توجه به سیاست های بهزیستی که تأکید بر خصوصی سازی مراکز خود دارد، موفق شده ۴۰۰ مرکز خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به اینکه بهزیستی اجازه واگذاری شیرخوارگاه ها را تا ۳ سال ندارد، گفت: درحال حاضر ۳مرکز کودکان کار و خیابان، دختران و پسران بالای ۱۰سال به بخش خصوصی واگذار نشده اما با تبلیغات صورت گرفته برای این ۳ مرکز نیز متقاضی بخش خصوصی پیدا
شده است.
مدیرکل بهزیستی البرز تأکید کرد: نظارت بهزیستی بر مراکزی که به بخش خصوصی واگذار شده، به طور جدی و مستمر ادامه دارد و به عبارت ساده‌تر، واگذاری این مراکز به بخش خصوصی به معنی رها کردن آنها به حال
خود نیست.
وی خاطرنشان کرد: هرجا بخش خصوصی ورود پیدا کند مسلماً عملکرد بهتری را نسبت به بخش دولتی دارد و مراکز را بهتر می‌تواند مدیریت و
سیاستگذاری کند.
بهرامی با تأکید بر اینکه باید درباره عملکرد این مراکز نظارت داشته باشیم و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهیم، افزود: در بعضی موارد افرادی را ازخود بهزیستی در عضویت هیأت امنای پرورشگاه ها و مراکز قرار می دهیم تا در سیاستگذاری ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم بوده و نظارت مستقیمی داشته باشیم.

این مطلب را به اشتراک بگذار