نکات کاربردی در مورد شیوه نگارش مطالب در وب سایت

نکات کاربردی در مورد شیوه نگارش مطالب در وب سایت

جلوه های نوشتاری وب سایت شما از جمله مواردی هستند که می تواند باعث کاهش و یا افزایش مخاطبین شما شود. اندازه متن، نوع قلم، سبک انتخاب شده برای نوشتن متن و رنگ های انتخاب شده برای متون می تواند به سادگی در تصمیم مخاطبان تأثیر بگذارد.

در این پست شبکه پذیرش آگهی با شیوه نگارش مطالب در وب سایت آشنا می شویم.

شیوه نگارش مطالب در وب سایت

بخش های مختلف یک متن خبری

*لید: در لید چکیدۀ مهم ترین مطالب بیان می شود تا مخاطب به خواندن متن خبر ترغیب شود. لید در یک یا دو جمله خواننده را از اصلی ترین بخش خبر آگاه و به خواندن بقیۀ خبر ترغیب می کند.

*تیتر: تیتر یک جمله کوتاه و فشرده است که باید با حداقل کلمات حداکثر معنی مطلب را برساند.

*روتیتر: تیتری است که در بالای تیتر اصلی قرار می گیرد و مقدمه ای برای تیتر اصلی است.

*زیرتیتر: بعد از تیتر اصلی نوشته می شود و می تواند مکمل تیتر اصلی و روتیتر یا مستقل از آنها باشد.

*سوتیتر: زمانی که متن طولانی و پر از اطلاعات مختلف باشد، خلاصه ای از مطالب مهم را به شکل جمله های مستقل و فهرست وار می نویسند که به آنها سوتیتر گفته می شود.

نکات مهم برای نوشتن در وب

*منابع اطلاعات مهم را در اختیار خوانندگان خود قرار دهید.

*بجز هایپرلینک، در پایان هر مطلب، تمام منابع را فهرست نویسی کنید.

*ساده، واضح و دقیق بنویسید. مخاطبان آنلاین علاقه ای به خواندن مطالب بلند و پیچیده ندارند، بنابراین پاراگراف ها را کوتاه تر از حد معمول نگه دارید. )مطالب بیش از ۰۸۸ کلمه معمولاً در وب خوانده نمی شوند(

*گاهی یک عکس، ویدئو یا اینفوگرافی بهتر از چند پاراگراف طولانی مطلب را منتقل می کند. از این منابع برای جلب نظر مخاطب استفاده کنید.

*از هایپرلینک، منابع اضافی و قالب های گرافیکی مختلف استفاده کنید. به یاد داشته باشید، مخاطبان آنلاین بیش از آنکه مطلب را بخوانند، نگاهی گذرا به آن می اندازند و تنها به مطالب مهم و مورد نیاز خود رجوع می کنند.

*تیتر در نگارش دیجیتال باید فاقد ابهام باشد. مخاطبان هنگام مرور صفحات وب به دنبال تیترهایی هستند که بتواند با یک نگاه، نظرشان را جلب کند و به شکل مستقیم در بردارندۀ خبر مورد نظرشان باشد.

*اگر امکان کوتاه کردن یک مطلب وجود ندارد بهتر است آن را در دو بخش مجزا تنظیم کنید.

چند نکته نگارشی

*بهتر است از ضمیر سوم شخص و فعل ماضی استفاده کنید.

*استفاده از افعالی مانند « شد » و « است » و صرف آنها در نگارش خبری غلط است. در عوض از صرف افعال « گردید» و « می باشد» استفاده کنید. به منظور تکراری نشدن جملات با فعل «است »، بهتر است برخی جملات را به گونه ای تغییر دهیم که بتوان فعل دیگری جایگزین «است » کرد.

*فعل های تکراری در یک جمله را به قرینه حذف کنید یا از فعل دیگری برای رساندن مطلب کمک بگیرید.

*یکی از پُرکاربردترین غلط های موجود در زبان فارسی، استفاده از نشانۀ « و یا » است. « و » نشانۀ همراهی و همزمانی است اما « یا » نشانه استقلال دو پدیده است، همراه شدن این دو، منطقی نیست!

*از صفر تا هشت را به حروف و بعد از آن را به عدد بنویسید. اعداد بزرگی مثل ۲۳۴۰۰۰۰ بهتر است به شکل ترکیبی دو میلیون و ۳۴۰ هزار نوشته شوند.

نکاتی دربارۀ تایپ نوشته ها

*هرگز در متون خود از حالت Italic ،استفاده نکنید. همچنین زیر خط دار کردن کلمات نیز جز در موارد » آدرس وبسایت یا ایمیل « پذیرفته نیست.

* برای کلماتی که به « ه » منتهی شده، در حالت مضاف از علامت« ء » یا « ی » استفاده نمی شود.

*در استفاده از پرانتز و گیومه باید دقت داشت که کلمات باید بدون فاصله در کنار این علائم قرار گیرند. در هنگام استفاده از خط تیره نیز، کلمۀ قبل از خط تیره به آن چسبیده و کلمۀ بعدی با یک فاصله آورده می شود؛ همچون « مدل اسکلتی- عضلانی »

* علامت درصد(%)، فاصله ای با عدد همراهش ندارد و در علائم جمع، تفریق و غیره، قبل و بعد از علامت، فاصله بزنید. همچون ۷۰%=۵۰%+۲۰%

*در رعایت فاصله های علائم نقطه گذاری همچون ( ، ؛ : … ! ؟ )باید در نظر داشت که: هر علامت بدون فاصله بعد از کلمۀ پیشین خود می آید و بعد از آن یک فاصله باید لحاظ شود.

*همیشه به یاد داشته باشید که از « نیم فاصله » در جاهای مناسب استفاده کنید، این کار نوشته ها را زیباتر می کند.

نیم فاصله چیست؟

در رسم الخط ماشینی قدیم چیزی به نام » نیمفاصله « وجود نداشته است. در حقیقت نیم فاصله حاصل ورود ابزار مدرن برای نوشتن است. تفاوت نیم فاصله با فاصله در این است که اگر بین دو کلمه فاصله قرار دهیم و این دو کلمه در واقع یک کلمۀ واحد باشند، در انتهای خط به دو کلمۀ مجزا تبدیل می شوند اما اگر از نیم فاصله استفاده کنیم، این کلمه دو تکه همواره یک کلمه واحد خواهد بود.

موارد کاربرد نیم فاصله

*کلمات واحدی که از دو تکه مجزا تشکیل شده اند؛ کلمات مرکب با یک واحد معنایی یا خوانشی را با نیم فاصله از هم جدا می کنیم. همچون کتاب فروشی، بهره مند، گردن درد و… .

* بخش های « می و نمی » که قبل از افعال قرار می گیرند؛ این بخش ها حتماً باید با نیم فاصله به فعل بچسبند. همچون می نویسم، نمی روم و… .

*علامت جمع فارسی « ها » : جمع بستن کلمات با « ها » حتماً باید با کمک نیم فاصله انجام شود. همچون نوشته ها، بخش ها و…

*« به » قبل از کلمه در برخی افعال و اسم ها؛ همچون به دست آوردن، به کارگیری، جابه جایی و… .

 *شناسه های فعل « ام، ای، ایم، اید و اند »: این شناسه ها قرار است که به فعل بچسبند؛ اما فعل هایی که به « ه » ختم می شوند، از نیم فاصله استفاده می شود. همچون نوشته ایم، رفته اند و… .

*شناسه های صفت تفضیلی « تر و ترین » : این شناسه ها جز در دو کلمۀ « کمتر » و « بیشتر » همواره با کمک نیم فاصله از صفت جدا می شوند.

منبع: پیشگامان فن آوری هوداد

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار