نکات کاربردی در مورد شیوه نگارش مطالب در وب سایت

جلوه های نوشتاری وب سایت شما از جمله مواردی هستند که می تواند باعث کاهش و یا افزایش مخاطبین شما شود. اندازه متن، نوع قلم، سبک انتخاب شده برای نوشتن متن و رنگ های انتخاب شده برای متون می تواند به سادگی در تصمیم مخاطبان تأثیر بگذارد.

در این پست شبکه پذیرش آگهی با شیوه نگارش مطالب در وب سایت آشنا می شویم.

شیوه نگارش مطالب در وب سایت

بخش های مختلف یک متن خبری

*لید: در ليد چكيدۀ مهم ترين مطالب بيان می شود تا مخاطب به خواندن متن خبر ترغيب شود. ليد در يک يا دو جمله خواننده را از اصلی ترين بخش خبر آگاه و به خواندن بقيۀ خبر ترغيب می کند.

*تیتر: تيتر يک جمله کوتاه و فشرده است که بايد با حداقل کلمات حداکثر معنی مطلب را برساند.

*روتیتر: تيتری است که در بالای تيتر اصلی قرار می گيرد و مقدمه ای برای تيتر اصلی است.

*زیرتیتر: بعد از تيتر اصلی نوشته می شود و می تواند مكمل تيتر اصلی و روتيتر يا مستقل از آنها باشد.

*سوتیتر: زمانی که متن طولانی و پر از اطلاعات مختلف باشد، خلاصه ای از مطالب مهم را به شكل جمله های مستقل و فهرست وار می نويسند که به آنها سوتيتر گفته می شود.

نکات مهم برای نوشتن در وب

*منابع اطلاعات مهم را در اختيار خوانندگان خود قرار دهيد.

*بجز هايپرلينک، در پايان هر مطلب، تمام منابع را فهرست نويسی کنيد.

*ساده، واضح و دقيق بنويسيد. مخاطبان آنلاين علاقه ای به خواندن مطالب بلند و پيچيده ندارند، بنابراين پاراگراف ها را کوتاه تر از حد معمول نگه داريد. )مطالب بيش از 088 کلمه معمولاً در وب خوانده نمی شوند(

*گاهی يک عكس، ويدئو يا اينفوگرافی بهتر از چند پاراگراف طولانی مطلب را منتقل می کند. از اين منابع برای جلب نظر مخاطب استفاده کنيد.

*از هايپرلينک، منابع اضافی و قالب های گرافيكی مختلف استفاده کنيد. به ياد داشته باشيد، مخاطبان آنلاين بيش از آنكه مطلب را بخوانند، نگاهی گذرا به آن می اندازند و تنها به مطالب مهم و مورد نياز خود رجوع می کنند.

*تيتر در نگارش ديجيتال بايد فاقد ابهام باشد. مخاطبان هنگام مرور صفحات وب به دنبال تيترهايی هستند که بتواند با يک نگاه، نظرشان را جلب کند و به شكل مستقيم در بردارندۀ خبر مورد نظرشان باشد.

*اگر امكان کوتاه کردن يک مطلب وجود ندارد بهتر است آن را در دو بخش مجزا تنظيم کنيد.

چند نکته نگارشی

*بهتر است از ضمير سوم شخص و فعل ماضی استفاده کنيد.

*استفاده از افعالی مانند « شد » و « است » و صرف آنها در نگارش خبری غلط است. در عوض از صرف افعال « گرديد» و « می باشد» استفاده کنید. به منظور تكراری نشدن جملات با فعل «است »، بهتر است برخی جملات را به گونه ای تغيير دهيم که بتوان فعل ديگری جايگزين «است » کرد.

*فعل های تكراری در يک جمله را به قرينه حذف کنيد يا از فعل ديگری برای رساندن مطلب کمک بگيريد.

*يكی از پُرکاربردترين غلط های موجود در زبان فارسی، استفاده از نشانۀ « و يا » است. « و » نشانۀ همراهی و همزمانی است اما « یا » نشانه استقلال دو پديده است، همراه شدن اين دو، منطقی نيست!

*از صفر تا هشت را به حروف و بعد از آن را به عدد بنويسيد. اعداد بزرگی مثل 2340000 بهتر است به شكل ترکيبی دو ميليون و 340 هزار نوشته شوند.

نکاتی دربارۀ تایپ نوشته ها

*هرگز در متون خود از حالت Italic ،استفاده نكنيد. همچنين زير خط دار کردن کلمات نيز جز در موارد » آدرس وبسايت يا ايميل « پذيرفته نيست.

* برای کلماتی که به « ه » منتهی شده، در حالت مضاف از علامت« ء » یا « ی » استفاده نمی شود.

*در استفاده از پرانتز و گيومه بايد دقت داشت که کلمات بايد بدون فاصله در کنار اين علائم قرار گيرند. در هنگام استفاده از خط تيره نيز، کلمۀ قبل از خط تيره به آن چسبيده و کلمۀ بعدی با يک فاصله آورده می شود؛ همچون « مدل اسكلتی- عضلانی »

* علامت درصد(%)، فاصله ای با عدد همراهش ندارد و در علائم جمع، تفريق و غيره، قبل و بعد از علامت، فاصله بزنيد. همچون 70%=50%+20%

*در رعايت فاصله های علائم نقطه گذاری همچون ( ، ؛ : … ! ؟ )بايد در نظر داشت که: هر علامت بدون فاصله بعد از کلمۀ پيشين خود می آيد و بعد از آن يک فاصله بايد لحاظ شود.

*هميشه به ياد داشته باشيد که از « نيم فاصله » در جاهای مناسب استفاده کنيد، اين کار نوشته ها را زيباتر می کند.

نیم فاصله چیست؟

در رسم الخط ماشينی قديم چيزی به نام » نيمفاصله « وجود نداشته است. در حقيقت نيم فاصله حاصل ورود ابزار مدرن برای نوشتن است. تفاوت نيم فاصله با فاصله در اين است که اگر بين دو کلمه فاصله قرار دهيم و اين دو کلمه در واقع يک کلمۀ واحد باشند، در انتهای خط به دو کلمۀ مجزا تبديل می شوند اما اگر از نيم فاصله استفاده کنيم، اين کلمه دو تكه همواره يک کلمه واحد خواهد بود.

موارد کاربرد نیم فاصله

*کلمات واحدی که از دو تكه مجزا تشكيل شده اند؛ کلمات مرکب با يک واحد معنايی يا خوانشی را با نيم فاصله از هم جدا می کنيم. همچون کتاب فروشی، بهره مند، گردن درد و… .

* بخش های « می و نمی » که قبل از افعال قرار می گيرند؛ اين بخش ها حتماً بايد با نيم فاصله به فعل بچسبند. همچون می نويسم، نمی روم و… .

*علامت جمع فارسی « ها » : جمع بستن کلمات با « ها » حتماً بايد با کمک نيم فاصله انجام شود. همچون نوشته ها، بخش ها و…

*« به » قبل از کلمه در برخی افعال و اسم ها؛ همچون به دست آوردن، به کارگيری، جابه جايی و… .

 *شناسه های فعل « ام، ای، ايم، ايد و اند »: اين شناسه ها قرار است که به فعل بچسبند؛ اما فعل هایی که به « ه » ختم می شوند، از نيم فاصله استفاده می شود. همچون نوشته ايم، رفته اند و… .

*شناسه های صفت تفضيلی « تر و ترين » : اين شناسه ها جز در دو کلمۀ « کمتر » و « بيشتر » همواره با کمک نيم فاصله از صفت جدا می شوند.

منبع: پیشگامان فن آوری هوداد

گردآوری شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر