شهروندان قبل از هرگونه معامله املاک از شهرداری استعلام بگیرند

مدیر منطقه ۵ شهرداری کرج از شهروندان این منطقه خواست قبل از هرگونه معامله املاک قولنامه‌ای فاقد استحکام بنا از شهرداری منطقه استعلام کنند.
علیرضا کیان اظهار داشت: در ‌سال های اخیر با رشد فزاینده جمعیت و کمبود مسکن، برخی افراد سودجو و فرصت طلب بدون توجه به اصول اولیه شهرسازی و قوانین اقدام به ساخت واحدهای مسکونی فاقد استحکام و غیرمجاز کرده‌اند.
کیان پیشگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز قولنامه‌ای و ارائه راهکار مناسب در این خصوص را ضروری عنوان کرد و از جمله پیامدهای این موضوع را به‌وجود آمدن سیمای نامناسب شهری و بروز خطرات جانی و مالی برای مالکان و خریداران عنوان کرد.
وی از شهروندان خواست تا بدون مجوز شهرداری بر روی اراضی قولنامه‌ای اقدام به ساخت بنا نکنند چون بدون رعایت استحکام و استانداردهای بناهای شهری امنیت جان مردم به مخاطره می افتد.

این مطلب را به اشتراک بگذار