شهردار نظرآباد تأکید کرد فرسودگی عناصر شهری تهدید جدی برای ساختارهای شهرسازی

شهردار نظرآباد تأکید کرد  فرسودگی عناصر شهری تهدید جدی برای ساختارهای شهرسازی

شهردار نظرآباد، فرسودگی اجزا و عناصر شهری را عامل برهم زننده ساختارهای شهرسازی دانست و گفت: نوسازی نشدن بموقع سازه‌ها و بافت‌های شهری می‌تواند به تهدیدی جدی برای ساختارهای شهرسازی تبدیل شود.
سعید مدرس‌زاده افزود: شهرسازی امروزه به واسطه انبوهی از مسائل شهری جدید و همچنین شکل‌گیری نیازهای مدرن مردم دستخوش تحولات بنیادین شده است که اگر الگوهای شهرسازی درست و حساب شده‌ای برای پاسخگویی به این نیازهای جدید ایجاد نشود، شهر با مشکلات عدیده ساختاری مواجه خواهد شد. وی با معرفی شهر به عنوان موجودی زنده و پویا که در بستر تغییر و تحولات بسیاری قرار دارد، ادامه داد: برای کنترل، ساماندهی و هدایت این تغییرات، راهکارهای متفاوتی وجود دارد که بهره‌مندی از فناوری‌های روز دنیا در ایجاد ساختارهای شهری، نمونه شاخص و کارآمد آن است که در صورت تحقق این مهم، می‌تواند برای شهر و زندگی شهروندی در زمان حال و آینده مصونیت ایجاد کند.
مدرس‌زاده با اشاره به رشد فزاینده برنامه‌های توسعه شهری در عرصه‌های مختلف از جمله شهرسازی، نقش و جایگاه به کارگیری رویکردها و مفاهیم جدید در حوزه‌های مختلف شهری را یادآور شد و افزود: امروزه توسعه پایدار به‌عنوان رویکردی مهم در تمامی ابعاد اجتماع مدنظر است که برای حرکت در این مسیر و نیل به اهداف آن باید سیاست‌های کارآمدی اتخاذ شود.
شهردار نظرآباد، شهرسازی نوین را به عنوان رویکردی جدید در شهرسازی مورد تأکید قرار داد و گفت: این رویکرد شامل طیفی کامل از برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌های شهری بر مبنای معماری‌های اصولی است که به حفظ عناصر و اجزای شهری کمک می‌کند و مانع فرسودگی آنها می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذار