شهرداری منطقه ۲۱ در یک نگاه

شهرداری منطقه ۲۱ در یک نگاه

منطقه ۲۱ کلان شهر تهران در منتهی الیه غرب پایتخت ،در امتداد آزاد راه شهید فهمیده (تهرانکرج)تا ابتدای مرز شرقی شهر گرمدره بعد از کاروانسرا سنگی (وردآورد) گسترده  شده است.

این منطقه از شمال به آزاد راه شهید فهمیده ( تهران -کرج) از جنوب به بزرگراه فتح، از شرق به مسیل کن و فرودگاه مهر آباد و از غرب به شهرستان گرمدره محدود است. این محدوده جغرافیایی از شمال با منطقه ۲۲ از شرق با مناطق ۹ و ۵ از غرب با استان البرز و از جنوب با منطقه ۱۸ و حریم آن و شهر قدس همجوار است. منطقه ۲۱ به ۳ ناحیه و ۱۳ محله تقسیم شده است.

مساحت محدوده منطقه ۲۱ بالغ بر ۵۲ کیلومتر مربع است که برابر ۸درصد مساحت کل مناطق شهر تهران بوده و در قیاس با مساحت سایر مناطق در زمره ۵ منطقه بزرگ شهر تهران قرار دارد.
مساحت فضای سبز این منطقه بالغ بر ۸۶۰ هکتار و شامل ۵۴۴ بوستان می باشد.مطالعات انجام شده نشان می دهد که این منطقه در چند دهه گذشته بیش از هر چیز به عنوان یک حوزه عملکردی (صنعتی-کارگاهی-حمل و نقل- انبارداری) برای شهر تهران مطرح و استقرار جمعیت در آن عمدتا به عنوان یک عملکرد جانبی تعریف شده است.

با این حال در دهه اول پس از انقلاب اسلامی،گرایشی در جهت گسترش و ایجاد شهرک های مسکونی و توسعه اراضی صنعتی و نظامی در این منطقه بوجود آمد که وضعیت کنونی استقرار شهرک های مسکونی در کنار پهنه های صنعتی و نظامی منطقه پی آمد این همجواری است به نحوی که جمعیت کنونی ساکن در منطقه بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر می باشد.

این ویژگی موجب شده است تا شهرداری این منطقه در زمره مناطق مهم تهران قرار گیرد. ۸۰درصد سطح کاربری منطقه دارای کاربرد ملی و استانی می باشد.طبق بررسی به عمل آمده ۴۳۴۰ کارگاه ( واحدهای فعالیت ) با ۹۰۲۰۰ نفر شاغل و نیز ۱۱۹۶ کارگاه صنعتی با ۷۲۸۰۰ نفر شاغل در سطح منطقه وجود دارد و می توان گفت ۲۰ درصد اشتغال صنعتی تهران در این منطقه است.

از دیگر خصوصیات این منطقه وجود سه شبکه عبور و مرور نزدیک به هم شامل بزرگراه آزادگان در امتداد شمال – جنوب ، بزرگراه های شهید لشگری و فتح در امتداد شرقی و غربی و با کاربردی ملی می باشد. از لحاظ عناصر مربوط به حمل و نقل و ترافیک می توان گفت با وجود ۰۵/۳۷ کیلومتر بزرگراهی و نیز ۲۹/۱ کیلومتر شریانی درجه ۱ ، مقدار چگالی حمل و نقل موجود ، منطقه ای بی نظیر است.

نویسنده: مریم شقاقی
منبع: ویژه نامه دنیای اقتصاد غرب استان تهران

این مطلب را به اشتراک بگذار