شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی _ بخش ۴

شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی _ بخش ۴

در این نوشتار فیلم ویدئویی بخش چهارم بحث شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی را که مطالب ارائه شده در سمینار شروع کسب و کار در حوزه علوم انسانی در مرکز نوآوری کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع) می باشد، می بینید.

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار